Довідник:Місцеві архіви Запоріжжя Миколаїв

З сайту Родовід

Перейти до: навігація, пошук

Зображення:Rightl.gif Архіви і архівна справа Зображення:Rightl.gifЦентральні архіви Зображення:Right.gifМісцеві архіви Зображення:Rightl.gif Галузеві архіви

Місцеві архіви: Зображення:Rightl.gif АР Крим - Закарпатська обл. Зображення:Rightl.gif Запорізька обл. - Миколаївська обл. Зображення:Rightl.gif Одеська обл. - Херсонська обл. Зображення:Rightl.gif Хмельницька обл. - Чернігівська обл., м. Київ, м.Севастополь

Архів
Анотація фондів
Державний архів Запорізької області ХVІІІ ст. - 1995 р.
Архів зберігає документи підприємств, організацій, установ м. Запоріжжя (до 1921 р. - м. Олександрівськ) і Запорізького повіту, губернії, округу, області.

За період кінця ХVІІІ - початку ХХ ст. це:

 • фонди органів місцевого самоуправління: Олександрівської міської ратуші, Олександрівського міського спрощеного громадського управління, Олександрівської міської думи і управи, волосних і сільських управлінь, Олександрівської повітової земської управи.
 • фонди фінансових установ, промислових підприємств міста і повіту: Олександрівського повітового казначейства, фабричного інспектора, заводів чавуноливарного виробництва, сільськогосподарських машин і знарядь промислових товариств "Лепп і Вальман", "Копп", Я.Ф. Пшеничного, Б.В. Ремпеля та ін.;
 • фонди повітових землемірів і комісій по землеустрою;
 • фонди міських училищ і гімназій;
 • фонди установ релігійного культу.

Більшість документів архіву зосереджено у фондах радянського періоду - органах місцевої влади і управління: ревкомів, комітетів незаможних селян, виконкомів місцевих Рад.

 • документи робітничо-селянської міліції за 1920-1930 рр., прокуратури Запорізької області, місцевих органів народного контролю;
 • фонди фінансових відділів місцевих виконкомів; планування і статистики - за фондами губернських і повітових економічних нарад, місцевих планових комісій і статистичних бюро;
 • фонди управлінь основних галузей народного господарства області, фонди промислових підприємств, таких як: "Запоріжсталь", "Дніпроспецсталь"," Коксохімзавод", "Кремнійполімер", "Комунар" та ін.;
 • фонди місцевих управлінь установ культури, науки, народної освіти, охорони здоров'я, науково-дослідних, проектно-конструкторських і учбових інститутів, технікумів, Запорізького музично-драматичного театру ім. Щорса, обласного будинку народної творчості, обласних і центральних районних лікарень, інститутів підвищення кваліфікації лікарів і вчителів;
 • особові фонди видатних діячів науки, культури, політичних діячів Запорізької області, таких як: народні артисти СРСР В.Г. Грипич, К.І. Параконьєв, краєзнавці Я.П. Новицький, В.Г. Фоменко, заслужений лікар УРСР С.І. Лиходід, колишній помічник комісара в партизанському з'єднанні С.А. Ковпака М.В. Андросов;
 • спогади громадян з історії міст і сіл Запорізької області, про діяльність партизанських груп на Мелітопольщині, звільнення території області від нацистських окупантів;
 • документи колишнього партархіву області - фонди партійних і комсомольських організацій установ та підприємств області.
E-mail: dazo@zp.ukrtel.net Адреса: вул. Українська, 48 (корп. 1), просп. Ленiна, 162 б (корп. 2), м. Запорiжжя, 69095; Тел.: (0612) 62-11-21, 62-14-21 Факс: (0612) 63-30-54

Транспорт: трам. № 1, 3; авт. № 25, 28 (зуп. "Вул. Лахти") Час роботи: пн.-чт. 8:00-17:00, пт. 8:00-16:00 Директор: Тедеєв Олександр Сергійович Заступник директора: Острогляд Ксенія Григорівна

Державний архів Івано-Франківської області 1752-1998 рр.
Фонди періоду до 1939 р. включають невелику групу документів, які відносяться до періоду панування Польщі (1752-1772), та дві великі групи документів періоду панування Австро-Угорської монархії (1772-1918) та Польщі (1919-1939).

До документів періоду 1752-1772 рр. належать метричні книги церков та костьолів про народження, шлюб та смерть жителів Станіславського воєводства (1754-1913), документи Коломийського римо-католицького деканату (1752-1936) та першої Станіславської державної гімназії ім. Романовського (1765-1937).

Період Австро-Угорської монархії є документи:

 • місцевих органів державного управління (повітових староств), органів місцевого самоврядування (магістратів, повітового відділу та гмінної управи), органів суду і прокуратури, документи нотаріусів і адвокатів;
 • фонди повітових шкільних рад, учительських семінарій, гімназій, народних шкіл;
 • фонди Станіславської греко-католицької єпископської консисторії, Коломийського римо-католицького деканату, колекція метричних книг церков та костьолів про народження, шлюб і смерть жителів Станіславського воєводства;
 • фонди Станіславського окружного гірничого управління, управління регуляції рік та Станіславського відділення польського татранського товариства.

Фонди періоду панування Польщі (1919-1939) включають:

 • документи Станіславського воєводського управління (нормативно-правові документи органів влади), повітових староств та органів місцевого самоврядування;
 • документи Станіславського воєводського управління держполіції, всіх повітових управлінь держполіції, постерунків, органів суду і прокуратури. Група фондів військових, громадських організацій та єврейських релігійних громад, місцевих установ Міністерства землеробства і земельних реформ, фінансових органів та установ праці і соціальної опіки, Станіславського відділення еміграційного синдикату характеризують суспільно-політичне життя Станіславського воєводства.

Серед документів періоду 1939-1941 рр. - матеріали про націоналізацію підприємств, конфіскацію майна, будинків, створення перших колгоспів.

 • фонди установ, організацій і підприємств періоду тимчасової нацистської окупації Станіславської області (1941-1944), фонд Станіславської надзвичайної державної комісії по розслідуванню злочинів нацистських військ у роки війни;
 • фонди періоду після 1944 року - це фонди радянських установ, підприємств, організацій, органів державної влади і державного управління, державного і народного контролю, юстиції, планування і статистики, управління народним господарством і т.д.;
 • документи громадських організацій за 1939-1941 та 1944-1991 рр. Основну масу серед них складають документи обласного комітету КП(б)У, КПУ, районних та міських комітетів партії і комсомольських організацій. Незначна частина з них - це документи первинних партійних організацій та персональні справи членів КПРС. Документи партійних органів розкривають політику радянської влади на західноукраїнських землях і, зокрема, боротьбу з ОУН-УПА, масові депортації населення, винищення селян-власників і примусову колективізацію сільського господарства, хлібозаготівельні кампанії тощо і загалом процеси становлення і утвердження радянського ладу в регіоні.
E-mail: archives@daifo.org.ua

Адреса: вул. Сагайдачного, 42 а, м. Івано-Франкiвськ, 76007 Тел./факс: (03422) 4-90-77; 6-38-16 Транспорт: архів знаходиться біля залізничного вокзалу, авт. № 4 Час роботи: пн-пт 8:00-17:00 Директор: Мицан Катерина Петрівна Заступник директора: Тимків Тетяна Миколаївна

Державний архів Київської області 1782-1995 рр.
Найдавнішими документами є копії королівських та царських жалуваних грамот м. Переяслава ХVІІ-ХVІІІ ст.

Фонди царського періоду:

 • фонди канцелярії київського губернатора, губернського правління, казенної палати, губернського статистичного комітету тощо подають відомості про виникнення і розвиток промисловості, технічне оснащення фабрик та мануфактур, будівництво залізниць, мостів, переправ, поштових станцій; є документи про створення цукрових, тютюнових, шкіряних заводів, про виробництво і експорт цукру до Англії, Німеччини, Фінляндії, Персії;
 • фонди київського цивільного губернатора, губернського правління, губернського інвентарного комітету, губернського у селянських справах присутствія, мирових посередників, повітових у чиншових справах присутствій висвітлюють аграрні питання, масове розорення селян, селянський рух, зокрема, повстання в с. Турбаях (1789), виступи у зв'язку з введенням інвентарних правил (1848-1852), підготовку і проведення аграрної реформи 1861 р., столипінської реформи;
  • відомості про участь українського народу у Вітчизняній війні 1812 р., про пересування військ по території Київської губернії, участь населення у спорядженні полків, про збитки внаслідок війни;
  • документи про декабристів - повстання Чернігівського полку в м. Василькові (29 грудня 1825 р. - 3 січня 1826 р.).
 • фонди судових установ, комісій по виборах у державні думи, губернської тюремної інспекції, які містять документи про діяльність членів організації "Земля і воля", про страйки робітників цукрових заводів, про повстання саперів 18 листопада 1905 р., політичний студентський рух Київського університету у 80-х роках ХІХ ст., студентські виступи у зв'язку з річницями смерті Л.М. Толстого, 100-річчям від дня народження Т.Г. Шевченка;
 • документи про розвиток науки, культури і освіти: про кількість та стан гімназій, училищ, лікарень, аптек, боротьбу з епідеміями, стан освіти, заборону навчання національними мовами, створення науково-технічних товариств, видання журналів, заборону видань українською мовою;
 • колекція карт і креслень містить плани кордонів Київського намісництва, карти губернії та м. Києва, населених пунктів, проекти і креслення будівель.

Радянський період:

 • фонди Київського губвиконкому і губревкому, окружного, повітових і волосних виконкомів і ревкомів, райвиконкомів, губернської і повітових рад народного господарства, окружної планової комісії, які містять документи про організацію і роботу місцевих органів радянської влади та управління, про будівництво і реконструкцію фабрик та заводів, виконання п'ятирічних планів, колективізацію сільського господарства, розвиток державної та кооперативної торгівлі, електрифікацію і радіофікацію, розвиток комунального господарства і роботу транспорту;
 • документи періоду німецько-радянської війни 1941-1945 рр., де є, зокрема, відомості про збитки, заподіяні окупантами, а також фонди установ м. Києва та області окупаційного періоду;
 • фонди Київського виконкому, обласної планової комісії, обласного статуправління, обласного управління сільського господарства, облколгоспспілки, управління сільелектро, де є креслення, типові проекти сільських електростанцій, інших об'єктів сільського будівництва;
 • фонди обласного і районних відділів народної освіти, обласного комітету товариства "Геть неписьменність", навчальних закладів документовано розвиток народної освіти і культури, в т.ч. підготовку кадрів, розширення мережі шкіл, вузів, наукових установ, боротьбу з безпритульністю, організацію заочної і вечірньої освіти тощо;
 • фонди губернського, окружного, обласного і районних відділів охорони здоров'я;
 • фонди особового походження - фонд історика-археолога М. Берлінського, поета П.С. Поцілуєва. Фонди-колекції: формулярні списки чиновників; за період після 1917 р. - спогади учасників революційних подій на Київщині, учасників війни 1941-1945 рр., героїв праці, працівників освіти Київщини;
 • документи архівів КП(б)У і КПУ представлені фондами обласного, міського, районних та міських комітетів партії, первинних парторганізацій.
E-mail: dako@archives.kiev.ua

Адреса: вул. Мельникова, 38, м. Київ, 04119 Тел: (044) 206-74-99; Тел./факс: 206-74-99 Транспорт: ст. метро "Лук'янівська", трол. № 19, 23, 28 (зуп. "Мотозавод") Час роботи: пн.-пт. 8:30-17:30 Директор: Даниленко Володимир Петрович Заступник директора: Каменєва Софія Арсеніївна

Державний архів Кіровоградської області 1782-1998 рр.
Документи архіву кінця ХVІІІ - початку ХХ ст. висвітлюють історію м. Єлисаветграда та навколишніх поселень, перебування повіту у віданні Південних (Херсонських) військових поселень (1821-1865), стан торгівлі й ремесел у містах і селах Єлисаветградського та Олександрійського повітів, усі сторони громадського життя і побуту.
 • фонди місцевих органів влади: волосних правлінь, сільських управлінь, Єлисаветградського повіту. В архіві містяться постанови, копії постанов сходів, відомості про стан повітів, накази волосних і сільських старост, документи про призови на військову службу, ревізькі реєстри кріпаків тощо.
 • документи суду, прокуратури та підлеглих їм установ у фондах Єлисаветградського окружного суду, мирових судів, канцелярії прокурора, старшого нотаріуса, нотаріусів Єлисаветградського повіту, протоколи судових засідань, постанови повітового та окружного суду, карні та цивільні справи про право на спадщину, визнання прав на нерухомість, оренду землі, кріпосні книги, актові книги нотаріусів;
 • документи установ міського та земського самоврядування, межових канцелярій, лісництва, протоколи засідань правлінь акціонерних товариств, копії протоколів з'їздів російських фабрикантів, доповідні записки делегатів з'їзду промисловців тощо.
 • книги обліку державних прибутків, окладні листи на держподаток, заяви на видачу патентів на торгівлю, сільські постанови про організацію товариств (1911-1915), протоколи засідань, листування та ін.;
 • документи установ зв'язку - Єлисаветградської повітово-телеграфної контори, міської телефонної станції, поштово-телеграфних контор, документи про розвиток телефонної мережі, звіти телефонної станції та ін.;
 • фонди Канцелярії інспектора народних училищ Єлисаветградського повіту, Єлисаветградської чоловічої класичної гімназії, Єлисаветградського земського реального училища, єлисаветградських комерційних училищ;
 • фонди Єлисаветградського духовного управління, соборів, церков та документи, які в них відклалися: укази і розпорядження, формулярні відомості церков військових поселень, списки служителів з демографічними даними, ревізькі реєстри служителів культу.
 • 47 фондів особового походження, зокрема, відомих особистостей Єлисаветградщини: міського землеміра, громадського діяча П.З. Рябкова, титулярного радника, родового дворянина З.І. Савутіна, дворянина М.М. Бурдзинкевича.

Велику групу фондів становлять документи органів влади і державного управління за 1919-1993 рр.:

 • фонди планових комісій, статистичних управлінь, установ обліку і контролю дають змогу прослідкувати розвиток сільського господарства, промисловості, транспорту та зв'язку, будівництва, торгівлі, культури, охорони здоров'я та стан демографії;
 • фонди установ та підприємств промисловості, будівництва і комунального господарства;
 • фондиу станов та організацій сільського господарства. Найбільш значними є фонди: Земельне управління Єлисаветградського повіту, Земельне управління Єлисаветградського округу, управління сільського господарства виконкому Кіровоградської обласної ради народних депутатів;
 • фонди фінансово-податкових та страхових установ, установ транспорту і зв'язку, кооперативних організацій, культурноосвітніх установ, установ охорони здоров'я, праці та соціального забезпечення;
 • окрему групу складають фонди установ, організацій, підприємств за 1941-1944 рр., які відображають особливості окупаційного режиму, характеризують життя населення області на тимчасово окупованій нацистськими військами території;
 • фонди обласних комітетів КП(б)У, КПУ, ЛКСМУ;
 • фонди Управління КДБ при Раді Міністрів УРСР по Кіровоградській області (фільтраційні та кримінальні справи)
E-mail: dakiro@romb.net Web: http://www.dakiro.kw.ukrtel.net

Адреса: вул. Академiка Корольова, 3 (корп.1), м. Кiровоград, 25013; вул. Луначарського, 1 г (корп. 2), м. Кiровоград, 25013 Тел.: (0522) 37-31-10 (корп. 1); (0522) 22-68-60 (корп. 2) Транспорт: корп. 1- трол. № 1, 3, 5, 7 (зуп. "Автовокзал"); корп. 2.- трол. № 1, 2, 4, 8, 10 (зуп. "Швейна фабрика") Час роботи: пн.-чт. 8:00-17:15, пт. 8:00-16:00 Директор: Чвань Тамара Володимирівна Заступник директора: Косенко Тетяна Миколаївна

Державний архів Луганської області 1794-1992 рр.
Документи архіву за 1795-1917 рр. складаються з наказів, розпоряджень, планів, звітів текстових і статистичних, протоколів, листування, оглядів, актів. Вони містять відомості про соціально-культурне і економічне життя області (раніше повіту, округу).
 • плани поселень, земельних і лісових наділів, відомості про наявність земельних угідь по волостях, про будівництво міста;
 • фонд Луганського ливарного заводу має відомості про будівництво заводу й утворення при ньому поселення "Луганський завод"; у фонді зберігаються ревізькі казки, проекти будівель та садиб, призначених для робітників і майстрів заводу, наказ Сенату про переселення селян Новосибірської губернії і приписання їх до заводу, про відливку снарядів для Чорноморського флоту;
 • документи про відлив пам'ятника на честь перемоги у Вітчизняній війні 1812 р. для міста Полоцька;
 • фонди Луганського ливарного заводу, Луганського патронного заводу, Потягобудівного заводу Гартмана, Голубовського рудника Берестово-Богодухівського гірничо-промислового товариства.

Період Російської імперії - місцеві органи державного самоврядування, військово-адміністративні органи, промислові підприємства: заводи, копі, учбові заклади, приватні гімназії, відділення зв'язку (поштово-телеграфні контори).

Новітній період - відомості про перебіг подій в роки Української революції 1917-1920 рр., про збитки, спричинені інтервенцією, про реквізицію поміщицьких господарств, винищення селян-власників, про утворення сільськогосподарських артілей, про перші суботники та недільники. У фондах містяться огляди стану народного господарства Луганського округу (області). Документи містять відомості про нагородження міста орденами, про зміни в адміністративно-територіальному поділі повіту, округу, області; з історії організації, ліквідації, реорганізації установ, організацій, підприємств області. У фондах окружних, сільських та селищних виконкомів є документи про голод, продрозверстку.

Фонди установ охорони здоров'я свідчать про проведення окружних лікарсько-санітарних з'їздів, конференцій лікарів, про санітарний стан області, про боротьбу з інфекційними захворюваннями. Про ліквідацію неписьменності, відкриття нових шкіл, про організацію роботи з молоддю розповідають документи окружної інспектури народної освіти і обласного відділу народної освіти. Про роботу культурно-просвітніх установ є відомості у фондах обласного відділу культури, Будинку народної творчості.

Кіно- та фотодокументи відображають події, що відбувалися в області у післявоєнні роки: будівництво нових заводів, фабрик, житлових масивів, кінотеатрів, нових скверів, також наявні фотографії людей, які безпосередньо брали участь у будівництві підприємств, житла, відбудові зруйнованих шахт, фотографії учасників освоєння цілинних земель. Фонодокументи представлені магнітними записами учасників художньої самодіяльності, інтерв'ю з космонавтами, учасниками війни 1941-1945 рр.

Архів зберігає документи громадських організацій, повітових, окружних і обласного комітетів Компартії України, комсомолу.

Відомості про роботу партійних органів у містах і районах області містяться в документах міських і районних комітетів партії, про роботу з молоддю - у фондах міських і районних комітетів комсомолу. В документах є відомості про партійне підпілля та партизанський рух на Луганщині в період нацистської окупації 1941-1943 рр., є відомості про масово-політичну роботу, розвиток науки і культури, про розвиток народного господарства в повоєнний період, про втілення у життя рішень партійних з'їздів, пленумів.

E-mail: arhiv@mail.dsip.net Адреса: вул. Радянська, 85, м. Луганськ, 91053 Тел.: (0642) 52-05-96, 52-11-98 Факс: (0642) 53-55-85

Транспорт: трам. № 13 (зуп. "Педінститут"), трол. № 51 (зуп. "Спорткомплекс "Спартак") Час роботи: пн.-пт. 8:00-17:00 Директор: Старовойтов Микола Михайлович Заступник директора: Лисенко Тетяна Анатоліївна

Державний архів Львівської області 1787-1999 рр.
Архів містить фонди установ і організацій періоду Австро-Угорщини (1784-1918), Польщі міжвоєнного періоду (1918-1939); періоду приєднання західноукраїнських земель до УРСР (1939-1941), періоду війни (1941-1945), повоєнних часів (1945-1991). Документи архіву висвітлюють економічний, політичний і культурний розвиток Львівської та Дрогобицької областей.
 • фонди установ періоду панування Австро-Угорщини містять відомості про діяльність органів місцевого самоврядування, суду, прокуратури, поліції. Особливу цінність мають фонди Львівського магістрату, вузів; фонд Дирекції поліції у Львові містить цінні документи з історії суспільно-політичних відносин у Львові (революційний рух, діяльність громадсько-політичних організацій, історія преси).
 • фонди установ, підприємств і організацій періоду довоєнної Польщі (1918-1939) містять документи органів державного управління й самоврядування, господарських, економічних і фінансових органів, промислових підприємств, учбових закладів, профспілок та громадських організацій.

Особливу цінність становлять фонди Львівського воєводського управління і повітових староств, окружних судів та прокуратур окружних судів, органів поліції.

Фонди радянського періоду містять:

 • документи органів державної влади від облвиконкомів до сільських рад, обласних судів і прокуратур, статистичних та фінансових установ, промислових підприємств, банків, транспорту, вузів і шкіл Львівської області, науково-дослідних інститутів, творчих спілок, особові фонди.
 • фонди установ і організацій періоду нацистської окупації (1941-1944)(збереглися неповністю). Це фонди губернаторства дистрикту Галичини, Львівського та Дрогобицького окружних староств, Львівського міського староства, Команди української поліції у Львові, біржі праці, Бюро по вербуванню населення на роботу в Німеччину та деякі інші.
 • документи обкомів партії і партійних організацій Львівської і Дрогобицької областей, комсомольських організацій та профспілок за 1939-1941, 1944-1991 рр.
 • особові фонди мають архіви відомого українського бібліографа І. Калиновича, українського письменника В. Гжицького, українського композитора А. Кос-Анатольського, відомого вченого Г. Сокольницького, відомого українського філолога М. Рудницького, професорів Львівського університету Л. Фінкеля, В. Брухнальського.
E-mail: dalo@mail.lviv.ua Web: http://www.archive.lviv.ua

Адреса: вул. Пiдвальна, 13, м. Львiв, 79000 Тел.: (0322) 72-00-30, 72-07-14 Транспорт: трам. № 1, 9 (зуп. "Руська") Час роботи: 9:00-18:00; чит. зал - вт., пт., нд. 9:00-18:00, пн., ср., чт. 12:00-20:00 Директор: Куцинда Вячеслав Іванович Заступник директора: Кравчук Петро Іванович

Державний архів Миколаївської області 1787-1997 рр.

Матеріали архіву складаються з документів канцелярії будівництва м. Миколаєва, які містять відомості про заснування і будівництво міста, фортеці Севастополь, побудову і бойове оснащення кораблів Чорноморського флоту. Зберігається листування одного із засновників м. Миколаєва М.Л. Фалєєва з адміралом Ф.Ф. Ушаковим.

 • фонди Миколаївського військового губернатора та Миколаївського градоначальника зберігають документи про берегові укріплення на Чорноморському узбережжі, події Кримської війни, участь у ній жителів Миколаєва, героїчну оборону Севастополя, діяльність видатних російських флотоводців М.П. Лазарєва і Г.І. Бутакова.
 • фонди канцелярії військового губернатора - справи про мобілізацію медичних працівників у зв'язку з російсько-турецькою війною, про організацію в Миколаєві госпіталів для поранених.
 • документи суднобудівних заводів "Наваль" і "Руссуд". Діяльність цих заводів відображена в звітах правлінь акціонерних товариств, у листуванні з російськими та іноземними фірмами. Є документи про економічне становище робітників, стан техніки безпеки на підприємствах.
 • протоколи засідань, постанови і листування Вознесенської, Миколаївської і Очаківської міських дум і міських управ, постанови дум про підтримку Тимчасового уряду і Центральної Ради, виступи національних військ у Миколаєві, матеріали про зносини Миколаївської міської думи з білогвардійцями тощо.
 • фонди Миколаївської міської поліції, приставів частин поліції м. Миколаєва, каторжної тюрми.
 • фонди "Комісія з вивчення історії Жовтневої революції і Комуністичної партії Радянського Союзу" висвітлюють діяльність "Союза николаевских рабочих" - першої робітничої організації в Миколаєві, а також участь у ній Л.Д. Троцького.
 • фонди радянського періоду містять документи установ, підприємств і організацій, що діяли на території нинішньої Миколаївської області з 1917 до 1992 р.;
 • фонди місцевих органів державної влади і управління, партійних і комсомольських організацій. Документи за довоєнний період характеризують політику радянської влади, економічне і політичне становище населених пунктів Миколаївщини, стан промисловості, сільського господарства, народної освіти, охорони здоров'я;
 • відомості про голод у Миколаївській губернії 1921 р., про організацію допомоги голодуючим містяться у фондах губернського і повітового комітетів допомоги голодуючим, губернського і повітового комітетів КП(б)У;
 • фонди Миколаївських окрвиконкому і окружкому КП(б)У, райвиконкомів і районних комітетів КП(б)У мають відомості про хід і підсумки процесу українізації в 1924-1925 рр.;
 • проведення примусової колективізації на Миколаївщині розкривають документи фондів Миколаївської окружної спілки кооперативних господарств, окружкому КП(б)У та ін.;
 • Миколаївське губернського статистичного бюро, Миколаївського і Первомайського окружних статистичних бюро, статистичного управління Миколаївської області. Серед документів цих фондів є звіти, доповіді, листування про хід і підсумки переписів населення в 1920, 1926, 1959 і 1970 рр., міського перепису в 1932 р.;
 • документи Миколаївських обкому і міськкому КПУ. В цих фондах є також протоколи засідань перевірних трійок по чистці членів партії.
 • документи установ і організацій періоду нацистської окупації області в 1941-1944 рр. (накази, розпорядження, інструкції гітлерівських окупаційних властей про запровадження примусової трудової повинності, відправку громадян на примусові роботи до Німеччини тощо);
 • історія підпільного руху в період окупації висвітлена в звітах, доповідних записках, довідках партійних та радянських органів, керівників підпілля про діяльність підпільних організацій, партизанських загонів, розвідувально-диверсійних груп, окремих учасників підпілля. Збереглися листівки і відозви, які випускали і розповсюджували серед населення підпільники.
 • особові фонди: О.М. Гмирьова - поета; М.М. Аркаса - автора опери "Катерина," популярної "Історії України", засновника миколаївського товариства "Просвіта"; В.В. Рюміна - інженера-технолога; А.М. Топорова - публіциста, критика, педагога; краєзнавців - А.Л. Журавля, І.О. Коренева, письменника М.І. Божаткіна.
 • колекція карт і креслень. Тут містяться плани міст Миколаєва, Вознесенська, Очакова, копії планів казенних поміщицьких і селянських наділів у Херсонській губернії (1811-1911).
E-mail: mail@gosarhiv.mk.ua Web: http://mk.archives.gov.ua

Адреса: м.Миколаїв, вул.Васляєва, 43 Тел.: (0512) 37-00-65, 37-42-89 Транспорт: трол. № 1, 2 (зуп. "Вул. Васляєва") Час роботи: пн.-пт. 8:00-17:00 Директор: Левченко Лариса Леонідівна Заступник директора: Толмачова Тетяна Іванівна Заступник директора, головний зберігач фонду: Пікуль Галина Борисівна

[ред.] Джерела

Архіви в Україні

УКРАЇНСЬКИЙ ГЕНЕАЛОГІЧНИЙ ПОРТАЛ

Переднє слово · Міфологія · Термінологія родинних зв'язків · Початок пошуку · Дослідження дерев · Архіви · Архівний пошук · Іноземні архіви · Зразки документів ·

Знахідки · Поради · Пошук в Інтернеті · Українські імена та прізвища · Правопис прізвищ · Люди і місця · Забуті обличчяnew · Заключне слово ·

Персональні інструменти
захист приватності
Джерельна довідка за населеним пунктом