Довідник:Місцеві архіви Одеса Херсон

З сайту Родовід

Перейти до: навігація, пошук

Зображення:Rightl.gifАрхіви і архівна справа Зображення:Rightl.gifЦентральні архіви Зображення:Right.gifМісцеві архіви Зображення:Rightl.gifГалузеві архіви

Місцеві архіви: Зображення:Rightl.gif АР Крим - Закарпатська обл. Зображення:Rightl.gif Запорізька обл. - Миколаївська обл. Зображення:Rightl.gif Одеська обл. - Херсонська обл. Зображення:Rightl.gif Хмельницька обл. - Чернігівська обл., м. Київ, м.Севастополь


Архів
Анотація фондів
Державний архів Одеської області 1748-1998 рр.
Серед фондів періоду ХVІІІ - початку ХХ ст. зберігаються документи Канцелярії Новоросійського і Бессарабського генерал-губернатора, Канцелярії Одеського градоначальника, Канцелярії Одеського поліцмейстера, Прокурора Одеського окружного суду, Балтського повітового суду, Одеської повітової земської управи, одеських митниць тощо:
 • фонди Управління Новоросійського і Бессарабського генерал-губернатора, Управління головного начальника південних поселень, Попечительного комітету для іноземних поселенців Південного краю Росії. Є відомості про німецьких, болгарських, грецьких, польських, єврейських та інших переселенців, про ведення господарства і будівництво, відкриття шкіл і церков в колоніях; про історію Чорноморського, Бузького, Азовського і Дунайського (Новоросійського) козацьких військ;
 • фонди Одеської міської думи і управи, Канцелярії Одеського градоначальника, Одеського будівельного комітету, Одеського відділення Російського технічного товариства, Одеського портового управління, Головної контори Російського товариства пароплавства і торгівлі в Одесі містять документи з будівництва і благоустрою міста та порту. Є відомості про купців і міщан, Перший Всеросійський перепис населення по м. Одеса (1897);
 • документи фондів Товариства сільського господарства Південного краю Росії, Одеського відділення Російського технічного товариства, Канцелярії Новоросійського і Бессарабського генерал-губернатора, волосних і сільських правлінь містять відомості про сільське господарство, про проведення дослідів над різноманітними сортами сільськогосподарських культур, їх культивацію і акліматизацію, документи з сільськогосподарських і промислових виставок;
 • фонди Канцелярії попечителя Одеського навчального округу, Рішельєвського ліцею, Новоросійського університету, Одеських вищих жіночих курсів та інших учбових закладів містять інформацію про систему вищої та середньої освіти, в тому числі спеціальної, про розвиток шкільної справи, відкриття національних навчальних закладів і учбово-виховну роботу, про діяльність відомих вчених: М. Ф. Гамалії, Д. К. Заболотного, Д. І. Менделєєва, І. І. Мечникова, І. М. Сеченова, М. І. Пирогова, Є. М. Щепкіна, С. П. Ярошенка та ін.
 • фонди Херсонської Духовної Консисторії, Балтського духовного правління, Одеського міського рабина, Євангелійсько-Лютеранського приходу св. Павла в Одесі містять документи про храми Одеси, інших міст і сіл Новоросійського краю, церковні метричні книги, формулярні списки служителів релігійних установ;
 • фонди губернських, повітових, волосних, сільських ревкомів і виконкомів відображають становлення радянської влади в губернії (1918-1934);
 • фонди Одеської обласної і міської рад, їх відділів і управлінь містять документи про розвиток промисловості і сільського господарства, транспорту, культури, освіти (1923-1992).
 • фонди Одеської губради народного господарства, Одеського окрвідділу місцевої промисловості, Одеського обласного управління легкої промисловості, районного енергетичного управління, міжобласного консервного тресту, заводів, фабрик та інших організацій і установ народного господарства зберігаються документи про націоналізацію промислових підприємств, відновлення народного господарства по війні, будівництво, реконструкцію і функціонуваня промислових підприємств, розвиток металообробної, деревообробної, шкіряної, текстильної, швейної, хімічної, харчової галузей (1919-1938, 1944-1965).
 • фонди комітетів незаможних селян, губернського і повітового земельного управління, повітового земельного відділу, Одеського союзу сільськогосподарських кооперативів і кредитних товариств, колгоспів і сільськогосподарських артілей, установ і організацій сільського господарства містять документи про проведення примусової колективізації та її наслідки, стан сільського господарства у 20-50-х роках(1920-1934, 1944-1956).
 • фонди Чорноморського морського пароплавства, Одеського торговельного флоту, Одесько-Кишинівської залізниці мають документи про перевезення, вантажообіг, будівництво на транспорті та ін. (1920-1975).
 • фонди установ народної освіти, науки, культури, охорони здоров'я, вищих і середніх навчальних закладів (1920-1931).

Період другої світової:

 • фонди органів окупаційного режиму румунсько-німецької окупації (1941-1944)- дирекцій губернаторства Трансністрії, примарій Одеського муніципалітету, повітових префектур, районних претур, районних примарій і сільських трудових общин.
 • відомості про в'язнів гетто у містах Бершаді, Балті, Могилеві-Подільському, Чечельнику, Доманівці, Копайгороді (всього 138 гетто).
 • документи про підпільно-партизанський рух на Одещині в 1941-1944 рр. виділені в окремий фонд.

Радянський період:

 • документи комітетів КП(б)У, КПУ характеризують діяльність партійних, комсомольських органів і організацій. Це фонди Одеського губкому партії, повітових і окружних комітетів партії, Одеського і Ізмаїльського обкомів партії, парткомів Чорноморського Радянсько-Дунайського пароплавства, Одеського та Іллічівського морських торгових портів, ЧПОРП "Антарктика", кораблеремонтного заводу (1920-1925, 1932-1991);
 • документи політвідділів Одесько-Кишинівської залізниці, МТС, Одеського і Ізмаїльського облвоєнкоматів, промислових і сільських виробничих парткомітетів (1946-1965). Є документи персонального характеру: справи з прийому в партію, особові і персональні справи, протоколи щодо чисток партії (1921, 1923);
 • фонд істпартвідділу Одеського губкому КП(б)У містить документи про діяльність різних політичних партій в Одесі і губернії наприкінці ХІХ - початку ХХ ст., про учасників більшовицького підпілля в 1918-1919 рр., про червоногвардійців; є спогади учасників тогочасних подій на Одещині;
 • фонди інших політичних партій і організацій: Одеського комітету РСДРП (меншовиків), Одеського губкому лівих соціал-революціонерів, обкому і міському єврейської компартії (Поалей-Ціон), Одеського обкому єврейського комсомолу.
E-mail: arhiv@odessa.gov.ua Web: http://derjarhiv.odessa.gov.ua

Адреса: вул. Жуковського, 18, м. Одеса, 270026 Тел.: (0482) 22-80-25, 25-12-19, 25-09-10 Факс: (0482) 22-80-25 Транспорт: трол. № 1, 4, 10 (зуп. "Вул. Жуковського") Час роботи: пн.-пт. 9:00-18:00 Директор: Ніточко Іван Іванович Заступник директора: Білоусова Лілія Григорівна Заступник директора: Цобенко Михайло Макарович

Державний архів Полтавської області 1654-1998 рр.
Період Російської імперії:
 • фонди Полтавського губернського і волосних правлінь, Полтавської казенної палати, Кременчуцької межової комісії, мирових посередників. У фонді казенної палати зберігаються автографи Панаса Мирного;
 • матеріали Полтавського цивільного губернатора, поліцейських управлінь, окремих судів представлені документи про діяльність Кременчуцького соціал-демократичного гуртка (1897), Полтавської групи РСДРП (1901), Полтавського, Константиноградського і Роменського комітетів РСДРП (1905-1906); про діяльність підпільних друкарень і розповсюджувачів нелегальної літератури, про страйки, мітинги і демонстрації, спрямовані проти самодержавства, про революційний рух в губернії напередодні і в період першої російської революції, заворушення солдат Севського і Єлецького полків у Полтаві (1906), селянські виступи, в тому числі в селах Великі Сорочинці Миргородського повіту і Казенна Крива Руда Хорольського повіту та придушення їх каральними загонами. У фонді Полтавської межової палати зберігаються межові книги, плани з економіко-статистичним описом землеволодінь;
 • метричні книги, сповідні відомості церков Полтавської єпархії з зазначенням кількості дворів, кількості і складу населення окремих населених пунктів.

Період Української революції 1917-1920 рр.:

 • фонд Полтавської Ради робітничих і селянських депутатів; в т.ч. протоколи, резолюції, доповіді, листування про поточний момент, страйки робітників, захоплення селянами поміщицьких земель;
 • фонд Прокурора Полтавського окружного суду містить документи про діяльність Симона Петлюри, ряду революційних партій на Полтавщині за 1890-1919 рр;
 • документи Полтавського і Кременчуцького губревкомів і губвиконкомів, Кременчуцького, Лубенського і Полтавського окрвиконкомів, повітвиконкомів, волвиконкомів відображають організацію і роботу місцевих органів влади на Полтавщині, націоналізацію промислових підприємств і поміщицьких маєтків, примусову колективізацію, ліквідацію неписьменності, кадрову політику радянської влади. В цих фондах знаходяться протоколи губернських, повітових, окружних і районних з'їздів Рад, конференцій безпартійних робітників і селян;

Радянський період:

 • фонди облвиконкому, його відділів і управлінь, облплану, облстатуправління, Полтавського раднаргоспу (видобуток і переробка нафти і газу, автомобілебудування, виробництво штучних алмазів, газорозрядних ламп та ін.; усі сфери життя та побуту населення);
 • документи про збитки, завдані нацистською окупацією області в цілому, районам і окремим населеним пунктам, підприємствам, колгоспам і окремим громадянам; про відновлення зруйнованого війною господарства області;
 • фонди промислових підприємств Полтавської області;
 • документи окрвиконкому, комісій і комітетів незаможних селян мають відомості про насильницьку хлібоздачу, про антиселянську політику радянської влади, що викликала ряд селянських повстань на Полтавщині в 1920-1922 рр.;
 • фонди обласного управління радгоспів, обласного і районних управлінь сільського господарства, МТС, РТС, об'єднань "Сільгосптехніка", радгоспів і колгоспів.
 • фонди організацій транспорту і зв'язку (будівництво доріг, мостів, організацію, розвиток і роботу автомобільного транспорту, поштової, телеграфної і телефонної мереж, радіофікації населених пунктів підприємств і колгоспів);
 • матеріали торгових, постачальних, заготівельних і кооперативних організацій, організацій комунального господарства і побутового обслуговування населення;
 • фонди органів охорони здоров'я, соціального забезпечення і профспілкових організацій характеризують медико-санітарне обслуговування населення, розширення мережі медичних закладів, боротьбу з епідемічними та іншими захворюваннями, медичне забезпечення, трудове і побутове влаштування інвалідів війни, охорону матері і дитини тощо;
 • документи установ народної та професійної освіти, культурно-освітніх організацій розповідають про культурну діяльність в області.
 • документи про діяльність дитячої трудової комуни в с. Триби під Полтавою, яку очолював видатний педагог А. С. Макаренко, доповідна записка почесного секретаря "Ліги рятування дітей "письменника В. Г. Короленка про роботу по врятуванню і захисту дітей різних національностей;
 • документи щодо заходів з охорони, реставрації пам'ятників історії і культури, встановлення пам'ятних знаків і меморіальних дошок, організації і роботи державних, народних краєзнавчих і літературно-меморіальних музеїв;
 • фонди особового походження, зокрема громадської діячки і колекціонерки К. М. Скаржинської (серед матеріалів - автографи О. В. Суворова, Г. О. Потьомкіна); вченого-хірурга М. В. Скліфосовського; члена-кореспондента Академії наук, директора Полтавської гравіметричної обсерваторії З. М. Аксентьєвої, однієї із найстаріших зоотехніків-селекціонерів С. П. Нани, колекція документів ветеранів Полтавського тракторного (пізніше танкотехнічного) училища і Зведеного полку ПТУ. У фонді музикознавця С. А. Шевченка є цікаві відомості про музичне життя Полтави початку ХХ ст. Серед матеріалів краєзнавця С. С. Пащенка - відомості про унікальні пам'ятники природи Полтавщини.
 • фотодокументи відображають громадсько-політичне, економічне, наукове і культурне життя Полтавщини з кінця ХІХ ст. до наших днів.
 • фонди відділу громадських об'єднань зберігаються документи партійних, комсомольських органів, первинних організацій КПУ і ЛКСМУ, фонди особового походження, контрольних органів партії, комісій по чистці партії, редакції газети "Комсомолець Полтавщини", політвідділів облміськвійськкоматів, радгоспів, парткомів колгоспно-радгоспних управлінь, документи партколегій і парткомісій, будинків політосвіти і вечірнього університету марксизму-ленінізму, колекція документів партизанського руху і підпілля, що діяли в роки війни на Полтавщині. Відділ зберігає документи військовополонених червоноармійців та осіб, депортованих до Німеччини, що надійшли від колишнього Управління КДБ по Полтавській області.
E-mail: archives@poltava.ukrtel.net

Адреса: вул. Пушкiна, 18/24, м. Полтава, 36011 Тел.: (05322) 7-52-49, 2-95-66 Транспорт: трол. № 1, 4, 6 (зуп. "Центр") Час роботи: пн.-пт. 8:00-17:00 Директор: Білоус Галина Петрівна Заступник директора: Гудим Валентина Володимирівна

Державний архів Рівненської області 1774-1998 рр.
Період Російської імперії:
 • документи органів місцевого самоврядування, судових органів і установ поліції, землевпорядкувальних та межових установ, військово-адміністративних органів та військових організацій, фінансових та податкових органів і установ, навчальних і релігійних закладів;
 • фонди Дубнівського магістрату, волосних правлінь, повітових судів і управлінь поліції, повітових землевпорядкувальних комісій, Острозького повітового межового відомства, Рівненського реального училища. Історію релігії і церковних установ характеризують фонди Волинської духовної консисторії, духовних правлінь, деканатів, церков та костьолів, єврейських віросповідних громад.

Період Польської держави:

 • документи фондів місцевих органів влади, поліційних установ, органів суду, прокуратури, навчальних, культурно-освітніх установ, органів духовного правління;
 • фонди міських та повітових фінансових управлінь, нотаріусів, повітових земельних управлінь та комісій;

Період Української революції (1917-1920):

 • архіви повітових та волосних ревкомів, їх відділів і комітетів, воєнревкомів - всього 47 фондів;

Фонди місцевих органів влади періоду Польської держави (1921-1939)

Радянський період (1939-1998):

 • матеріали виконкому Рівненської обласної Ради народних депутатів, його відділів та управлінь, райвиконкомів, сільських та селищних Рад, великих промислових підприємств, колгоспів, навчальних закладів, громадських організацій;
 • фонди Рівненського льонокомбінату, виробничого об'єднання "Газотрон", фабрики нетканих матеріалів, виробничого об'єднання "Азот", заводу високовольтної апаратури, Здолбунівського цементношиферного комбінату та ін.;
 • фонди обласного та райміськвідділів народної освіти, педінституту, обласного інституту удосконалення кваліфікації вчителів, Українського інституту інженерів водного господарства, обласної наукової бібліотеки, облтелерадіокомітету, обласного будинку народної творчості, облфілармонії тощо.;
 • фонди облпрофради, обласних та районних комітетів профспілок;
 • документи партійних органів - обласного, районних та міських комітетів партії, первинних партійних організацій, політвідділів МТС;
 • фонд підпільного обкому партії розповідають про партизанський рух в області (1941-1944) в роки війни з Німеччиною;
 • колекції документів і матеріалів ОУН-УПА, фондів установ та організацій німецької і місцевих адміністрацій періоду тимчасової нацистської окупації (1941-1944).
 • 39 фондів особового походження, зокрема, особовий фонд Ф.Р. Штейнгеля, засновника і хранителя музею в с. Городок Рівненського повіту. У фонді є документи, етнографічні матеріали, фотознімки, книги за 1800-1891 рр., зібрані Штейнгелем для музею. В особовому фонді Якуба Гофмана, історика-краєзнавця, містяться документи з історії краю (1914-1939).
  • особові фонди учасників революційних подій, учасників партизанського руху на Рівненщині в роки німецько-радянської війни (1941-1945), почесних людей праці, письменників, журналістів, композиторів, артистів, в яких знаходяться їх спогади, документи творчої діяльності, листування.
E-mail: daro@icc.rv.ua, daro@obladmin.rv.ua

Адреса: вул. С. Бандери, 26 а (корп.1), м. Рiвне, 33014; Тел.: (0362) 23-42-61 (корп.1); вул. Кавказька, 8 (корп. 2), м. Рiвне, 33014; Транспорт: корп.1 - трол. № 3 (зуп. "Кооперативний технікум"); корп. 2 - знаходиться біля залізничного вокзалу Час роботи: пн.-пт. 8:00-17:00 Директор: Григорук Микола Іванович Заступник директора: Плахотнюк Галина Івнанівна

Державний архів Сумської області ХVІІ ст. - 1995 р.
Період до 1917 року:
 • матеріали органів державного управління, міського, земського і станового самоврядування (1755-1919), плани, списки та описання населених пунктів, відомості про кількість, склад та зайнятість населення, купчі кріпості, документи про розподіл земель та акти викупу земель, посімейні списки громад, податні книги, протоколи засідань з питань народної освіти, охорони здоров'я, благоустрою населених пунктів, про розвиток промисловості, торгівлі, міського будівництва, благодійницьку діяльність та меценатство родин Харитоненків, Суханових, Лещинських, Савичів, статистичні відомості про народонаселення та соціальні групи, документи про встановлення в м. Сумах на добровільні народні пожертвування пам'ятника поміщику-благодійнику І.Г. Харитоненку (1892-1899);
 • фонди установ державного майна та землеустрою (1844-1917) включають плани, межові книги, відомості про кількість дворів та ревізьких душ, протоколи засідань землевпорядкувальних комісій;
 • фонди фінансово-податкових установ та банків (1792-1919) мають відомості про державні прибутки, збір податків, посіви та врожайність зернових культур і цукрових буряків, запаси і ціни на хліб, ревізькі реєстри;
 • фонди органів поліції, суду і прокуратури (1764-1919) представлені судовими справами, документами про розшук селян-втікачів та арешт і висилку осіб за політичну діяльність, списками землевласників, власників фабрик і заводів, духовними заповітами, книгами записів купчих кріпостей та позичкових зобов'язань, купчими кріпостями на продаж кріпаків, земель, майна, документами про уведення до володіння маєтками;
 • фонди промислових підприємств, маєтків та економій пов'язані з іменами Харитоненка, Долгорукова, Кеніга, Голіцина (1867-1919). У документах є відомості про виникнення машинної індустрії, технічний стан, обсяг виробництва цукрових заводів, кількість цукру, що відправлявся на внутрішній ринок та за кордон, нормування та заробітну плату робітників, площу посівів та врожай сільськогосподарських культур;
 • фонди навчальних закладів (1807-1918) представлені протоколами засідань училищних та опікунських рад про відкриття шкіл, гімназій, училищ, відомостями про кількість навчальних закладів, учнів та викладачів, річними звітами, протоколами засідань педагогічних рад, документами про затвердження іменних стипендій, документами приватних єврейських шкіл;
 • фонди закладів охорони здоров'я (1826-1917) включають документи лікарень, лазаретів, госпіталів про стан медицини і санітарії, перших організаторів охорони здоров'я, зокрема, засновника земської лікарні в Лебедині К.О. Зільберника;
 • фонди установ релігійного культу (1710-1919) подають відомості про діяльність духовних правлінь, про існування релігійних сект, спорудження, стан та художнє оформлення церков, їх нерухоме майно, до того ж в архіві зберігаються сповіді, відомості та метричні церковні книги по 1920 р.;

Нечисленні документи періоду Тимчасового уряду, Центральної Ради, УНР відображають складний етап в історії України - проголошення України суверенною незалежною державою та боротьбу більшовиків за встановлення в Україні радянської влади. Протоколи, відозви, накази, оголошення передають відношення населення до різних політичних партій, розповідають про підготовку до виборів в Установчі збори та місцеві органи влади, характеризують земельну політику Тимчасового уряду, Центральної Ради, Ради Народних Комісарів.

Радянський період:

 • документи перших радянських установ і організацій Сумщини - ревкомів, виконкомів Рад робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, КНК, військових комісаріатів, управлінь робітничо-селянської міліції, сільськогосподарських артілей, суду та прокуратури;
 • документи оргкомітету і виконкому Сумської обласної Ради депутатів трудящих (утворення в 1939 р. Сумської області.);
 • фонди періоду нацистської окупації області за 1941-1943 рр. містять документи поліції, управ, магістратів, підприємств, общинних господарств;
 • документи обласної Надзвичайної державної комісії по встановленню збитків і розслідуванню злочинів нацистських окупантів у роки війни 1941-1945 рр;
 • фонди повоєнного періоду відображають діяльність органів державної влади, підприємств, організацій сільського господарства, торгівлі, народної освіти та охорони здоров'я, культурно-освітніх організацій, профспілкових органів;
 • документи колишнього архіву Сумського обкому Компартії України представлені фондами повітових та окружних партійних комітетів, Сумського обкому Компартії України, райкомів, первинних парторганізацій, комсомольських організацій за 1919-1991 рр., в тому числі документами про репресії 20-50-х років та фондами, що відображають партизанський рух на Сумщині в 1941-1943 рр.;
 • невелика кількість документів особового походження письменників, акторів та науковців (родинний фонд співачки Є.І. Хатаєвої і письменника С.І. Гусєва-Оренбурзького, кандидата мистецтвознавства, члена Спілки художників УРСР П.Н. Мусієнка, педагога, літературознавця, мистецтвознавця Ю.П. Ступака, члена Спілки письменників України, поета, журналіста, перекладача, краєзнавця М.М. Данька, командарма І.Ф. Федька, маршала П.С. Рибалка, діяча літератури і мистецтва, народного артиста УРСР О.Г. Тарасенка, скульптора Я.Д. Красножона, поетеси, художниці А.Б. Лінницької).
E-mail: pm@arxiv.sumy.ua http://daso.sumy.ua

Адреса: вул. Садова, 49 (корп. 1), м. Суми, 40030; вул. Горького, 21/1 (корп. 2), м. Суми, 40030; Тел.: (0542) 22-07-90, 22-55-52, 27-60-49; Факс: (0542) 22-07-90; Транспорт: від залізничного вокзалу авт. № 7 (зуп. "Будинок зв'язку"), потім трол.№ 1, 6; авт. № 21 (зуп. "13-а школа"); Час роботи: пн.-пт. 8:00-17:00; Директор: Іванущенко Геннадій Миколайович; Заступник директора: Олійник Юрій Олександрович

Державний архів Тернопільської області 1557-1997 рр.
Період до 1939 р.:
 • документи Духовного Собору Почаївської Успенської лаври (1557-1939): копії російських, австрійських і прусських офіційних актів, що стосуються першого поділу Польщі, копії указів імператриці Катерини ІІ та інші офіційні акти про приєднання областей до Російської імперії в результаті поділу Польщі (1793-1795), маніфест австрійської імператриці Марії-Терезії про приєднання частини Польського королівства до Австрії, копії грамот польського короля Августа ІІІ, укази і розпорядження Волинської духовної консисторії, дозвіл Т.Г. Шевченку малювати види лаври та її околиць (1846), накази Варшавсько-Холмської і Волинської духовних консисторій (1834), копія реляції Суворова про перемогу над французькою армією в 1799 р., документи про збір коштів на будівництво пам'ятників Хмельницькому та Кутузову, протоколи засідань Духовного Собору (1840-1925), документи про книгодрукування, статистичні дані про лавру, про маєтки, підприємства та земельні володіння лаври, ревізькі реєстри кріпаків станом на 1833 р., рапорти, відомості та листування з Волинським губернаторським правлінням і палатою державного майна тощо;
 • фонд Волинської православної духовної консисторії (1918-1919) містить постанови про організацію у квітні 1920 р. архівного управління у Кременці та перейменування Волинської єпархіальної ради у Волинську духовну консисторію, а також про правовий статус православної церкви у Польщі; статистичні відомості про життя парафій, документи про вибори благочинних та церковних старост, народження церковнослужителів, списки духовенства та служителів церкви (1921-1939), справи про призначення, переміщення та звільнення духовенства і церковнослужителів, особові справи священиків, про земельні володіння церкви і майновий стан та ін.;
 • документи Тернопільського міського магістрату (1784-1918) - протоколи засідань членів ради магістрату, відомості про кількість лікарень, магазинів, вокзалів у м. Тернополі, документи про історію м. Тернополя, про відкриття Тернопільської ремісничої школи (1909), про облік ополченців (1891, 1894), військовозобов'язаних, про облік населення і його матеріальне становище (1851-1917) та ін.;
 • матеріали Тернопільської повітової фінансової дирекції Галицького намісництва за 1826-1910 рр. зберігають плани і кадастрові карти сіл та міст області.
 • фонди Кременецького римо-католицького деканату Волинської губернії, православних парафіяльних управлінь Кременецького повіту Волинської губернії, римо-католицьких та греко-католицьких парафіяльних управлінь Бережанського, Чортківського і Тернопільського округів Галицького намісництва;
 • фонд Тернопільського воєводського управління (1920-1939) зберігає документи про стан економіки та суспільно-політичне життя Тернопільщини, відомості про діяльність партій, українських, польських та єврейських товариств, професійних спілок і кооперацій;
 • документи повітових староств (1919-1939 рр.) складаються з протоколів з'їздів старост, війтів та гмінних управ, економічних і географічних описів повітів, відомостей про промисловість і сільське господарство, списків промислових, ремісничих та торговельних установ тощо;
 • документи Кременецької, Теребовлянської та Тернопільської філій товариства "Просвіта" - протоколи, відомості про керівний склад товариства, матеріали про роботу народних домів, бібліотек, читалень, аматорських драматичних гуртків та хорів, відзначення ювілеїв Т. Шевченка, І. Франка, Лесі Українки, М. Шашкевича, В. Стефаника, О. Кобилянської, видання і розповсюдження книг українською мовою для масового читача.

Радянський період:

 • матеріали виконавчого комітету Тернопільської обласної Ради народних депутатів (1939-1941, 1944-1978), серед яких: протоколи, рішення, постанови, розпорядження, звіти виконкому і райвиконкомів, протоколи сесій обласної, районних, міських Рад, про діяльність культурно-освітніх установ, про стан охорони здоров'я, роботу організацій та підприємств торгівлі, побутового обслуговування тощо;
 • фонди управління Служби безпеки України в Тернопільській області (1941-1953) - фільтраційні справи, трофейні справи на військовослужбовців, які перебували в нацистському полоні;
 • фонд Статистичного управління Тернопільської області (1945-1975) містить статистичні звіти підприємств області, списки і картки обліку підприємств, які знаходились у 1938-1939 рр. у приватному володінні (1940), матеріали перепису і списки промислових підприємств, зруйнованих під час тимчасової нацистської окупації (1944), матеріали перепису, підсумкові звіти про виконання плану заготівель продукції рослинництва в колгоспах і радгоспах області, підсумки обліку посівних площ у колгоспах, звіти про виконання плану заготівель продуктів тваринництва, зведені звіти про капітальне та житлово-комунальне будівництво та ін.;
 • документи відділу охорони здоров'я виконкому Тернопільської облради народних депутатів (1944-1960);
 • документи управління культури виконкому Тернопільської облради народних депутатів (1953-1981);
 • фонди обкомів, міськкомів, райкомів компартії і ЛКСМ України, первинних партійних і комсомольських організацій, політвідділів облвійськкомату, МТС, залізниці, політсектору облуправління сільського господарства та ін.;
 • особові фонди відомих діячів науки: правознавця Станіслава Дністрянського, фольклориста Володимира Гнатюка, професора, літературознавця Романа Гром'яка, астронома, академіка Івана Климишева, фізика і математика Миколи Чайковського, кібернетика і математика Ігоря Вітенька, письменника Павла Загребельного, поетів - Іванни Блажкевич, Степана Будного, Івана Гнатюка, Галини Гордасевич, Бориса Демківа, Кирила Куцюка-Кочинського, Степана Сапеляка, драматурга Олекси Корнієнка, громадського діяча і журналіста з Канади, уродженця Тернопільщини Василя Дідюка, знаних акторів та режисерів - Юрія Авраменка, Богдана Антківа, Ярослава Геляса, художників - Івана Марчука, Володимира Савчака, народного майстра Володимира Лупійчука, краєзнавців - Бориса Ельгорта, Петра Медведика, Михайла Ониськіва та Гаврила Чернихівського.
E-mail: dato_bogd@tr.ukrtel.net

Адреса: вул. Сагайдачного, 14, м. Тернопiль, 46001; Тел.: (0352) 52-26-18, 52-24-40; Факс: (0352) 52-24-40; Транспорт: трол. № 3, 5 (зуп. "Центр"); Час роботи: пн.-пт. 8:30-17:15; Директор: Хаварівський Богдан Васильович; Заступник директора: Сергєєва Ніна Андріївна

Державний архів Харківської області 1744-1998 рр.
Документи архіву періоду ХVІІІ - початку ХХ ст.:
 • документи про благоустрій м. Харкова та повітових міст губернії, про налагодження електричного освітлення і телефонного зв'язку, будівництво першої на Харківщині Курсько-Харківсько-Азовської залізниці (1865), відомості про розвиток науки, культури, про відкриття у Харкові університету у 1805 р., наукову та громадську діяльність його засновника В.Н. Каразіна, відкриття Технологічного і Жіночого медичного інститутів, гімназій, лікарень, театрів, клубів тощо.
 • документи періоду Вітчизняної війни 1812 р., Кримської війни 1853-1856 рр.;
 • документи про всеросійські переписи населення по м. Харкову і губернії за 1782-1856 рр., списки жителів окремих населених пунктів, інші документи про чисельність і склад населення;
 • справи, які містяться у фондах Канцелярії Харківського губернатора та губернського правління: постанови, розпорядження, циркуляри вищих та місцевих органів влади і управління, протоколи, звіти, плани, статистичні відомості, списки, листування та інші документи про діяльність підприємств, організацій та установ за 1844-1917 рр. Фонди судів містять карні та цивільні справи, документи слідств;

Період Української революції 1917-1920 рр.

Радянський період:

 • документи щодо німецько-радянської війни 1941-1945 рр.,
 • документи про розвиток провідних галузей економіки - важкого машинобудування, приладобудування, радіоелектроніки, станкобудівної та хімічної промисловості;
 • документи про стан сільського господарства, зокрема націоналізацію землі, примусову колективізацію, розвиток тваринництва, птахівництва, садівництва, городництва, меліорацію земель, укріплення матеріально-технічної бази сільського господарства;
 • документи щодо проведення індустріалізації промисловості і колективізації сільського господарства, укріплення колгоспів, проведення евакуації і мобілізації населення в армію, формування народного ополчення, підпілля, надання допомоги фронту, відбудова народного господарства;
 • документи архіву висвітлюють розвиток народної освіти, науки, культури;
 • Документи повоєнного періоду відображають подальший розвиток народного господарства в області;
 • кінофотофонодокументи архіву ілюструють громадсько-політичне, економічне і культурне життя Харківщини.
E-mail: gosarhiv@ic.kharkov.ua; gaho_arkhiv@ukr.net; http://www.archives.kharkov.ua

Адреса: просп. Московський, 7, м. Харкiв, 61003; Тел.: (057) 700-53-41; Тел./Факс: (057) 715-73-80; Транспорт: ст. метро "Площа Радянська"; трам. № 6 (зуп. "Проспект Короленка"); Час роботи: пн.-пт. 8:00-17:00; Директор: Момот Людмила Михайлівна; Заступник директора: Підкопаєв Олександр Сергійович; Заступник директора: Юдіна Лариса Миколаївна

Державний архів Херсонської області 1721-1998 рр.
Період до 1917 року:
 • документи канцелярії Херсонського губернатора, Херсонського губернського правління, Херсонської (Новоросійської) губернської креслярні, Херсонської казенної палати, Херсонського духовного правління та ін.;
 • фонд Херсонської (Новоросійської) губернської креслярні за 1756-1920 рр., в якому містяться відомості про заселення і освоєння краю, відведення земель царським сановникам, офіцерам, колоністам, колишнім запорожцям;
 • фонд Херсонської (Новоросійської) губернської креслярні має колекцію карт і креслень, в якій відображені всі етапи заселення краю і розвиток форм землекористування;
 • документи довоєнного періоду: фонди місцевих органів державної влади і управління та підвідомчих їм установ; комітети незаможних селян, робітничо-селянських інспекцій, органів суду і робітничо-селянської міліції; військово-адміністративних установ, закладів народної освіти, охорони здоров'я, кооперативних та громадських організацій, професійних спілок тощо.
 • фонди установ і організацій періоду нацистської окупації 1941-1943 рр., діяльність комісій для розслідування злочинів, скоєних нацистськими окупантами під час німецько-радянської війни, відомості про збитки;
 • фонди облвиконкому, обласних управлінь і відділів, фонди міськвиконкому, райвиконкомів. Вони вміщують протоколи і стенограми сесій і засідань районних і сільських рад, постійно діючих комісій. Група документів за 1951-1955 рр. відображає будівництво Каховської ГЕС;
 • фонди установ статистики мають відомості про чисельність і склад населення в області, статистичні звіти про наявність промислових підприємств;
 • фонди обласних організацій компартії України;
 • фільтраційні справи репатріантів та слідчі справи репресованих;
 • 152 фонди профспілкових організацій;
 • 47 фондів особового походження, в тому числі - колекції документів і спогади учасників німецько-радянської війни, архіви художника Г. Курнакова, професорів М. Давидова, С. Лисагорова, В. Ковальова та ін.

З 1959 р. держархів області комплектується фотодокументами (хронологічні межі - від 1905 р. донині). У фотодокументах зафіксовані зовнішній вигляд вулиць, парків, мостів, окремих будівель дореволюційного Херсону; є документи, які відображають переправу через Дніпро частин Червоної Армії, форсування Сиваша.

Комплекс фотодокументів розповідає про встановлення і розвиток культурних та виробничих зв'язків Херсонщини з Шуменським округом НРБ, Угорщиною й іншими зарубіжними країнами.

E-mail: daxo@ukrpost.net

Адреса: вул. Радянська, 3, м. Херсон, 73000; Тел.: (0552) 22-57-33, 22-43-74; Факс: (0552) 22-58-95 Транспорт: трол. № 1, 13 (зуп. "Вул. 9 Січня"); Час роботи: пн.-пт. 8:00-17:00; Директор: Боровик Віктор Федорович Заступник директора: Марущак Олена Олексіївна

[ред.] Джерела

Архіви в Україні

УКРАЇНСЬКИЙ ГЕНЕАЛОГІЧНИЙ ПОРТАЛ

Переднє слово · Міфологія · Термінологія родинних зв'язків · Початок пошуку · Дослідження дерев · Архіви · Архівний пошук · Іноземні архіви · Зразки документів ·

Знахідки · Поради · Пошук в Інтернеті · Українські імена та прізвища · Правопис прізвищ · Люди і місця · Забуті обличчяnew · Заключне слово ·

Персональні інструменти
захист приватності
Джерельна довідка за населеним пунктом