Довідник:Місцеві архіви Хмельницький Севастополь

З сайту Родовід

Перейти до: навігація, пошук

Зображення:Rightl.gifАрхіви і архівна справа Зображення:Rightl.gifЦентральні архіви Зображення:Right.gifМісцеві архіви Зображення:Rightl.gifГалузеві архіви

Місцеві архіви: Зображення:Rightl.gif АР Крим - Закарпатська обл. Зображення:Rightl.gif Запорізька обл. - Миколаївська обл. Зображення:Rightl.gif Одеська обл. - Херсонська обл. Зображення:Rightl.gif Хмельницька обл. - Чернігівська обл., м. Київ, м.Севастополь

Нижче подано перелік місцевих державних архівних установ, до яких вам,можливо, доведеться звертатися:
Архів
Анотація фондів
Державний архів Хмельницької області 1917-1922
 • фондb Ізяславського і Кам'янця-Подільського повітових революційних комітетів, повітових виконавчих комітетів Рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів (1919-1923), волосних виконкомів та їх відділів, Кам'янця-Подільського, Проскурівського та Шепетівського окружних виконавчих комітетів, Кам'янця-Подільського (Хмельницького) облвиконкому та міськвиконкомів (1937-1992), виконкомів сільрад, волосних комітетів незаможних селян (1919-1923), органів робітничо-селянської інспекції, юстиції, суду і прокуратури, військово-адміністративних органів, планування і статистики, управлінь промисловістю, комунальним господарством і будівництвом, промислових підприємств, Хмельницької обласної Ради промислової кооперації, установ і організацій сільського господарства, МТС, сільськогосподарських артілей, установ фінансування, постачання, торгівлі і заготівель, народної освіти, культури, науки, охорони здоров'я, соціального забезпечення, профспілкових і громадських організацій тощо;
 • 2018 фондів колишнього партархіву, в яких знаходиться 269032 справи за 1920-1941, 1944-1991 рр. З них найбільш значні фонди обласного, повітових, окружних, міських та районних комітетів компартії України, промислово-виробничих парткомів, а також колгоспно-радгоспних управлінь. Зберігаються також документи обкому ЛКСМУ, міських, районних, окружних комітетів ЛКСМУ;
 • фонд підпільних організацій та партизанських формувань 1941-1944 рр. у Хмельницькій області в період німецько-рядянської війни 1941-1945 рр. налічує 194 справи. Тут містяться також документи політвідділів, бурякорадгоспів та МТС, комфракцій, первинних парторганізацій, підприємств, установ, колгоспів;
 • фонди держархіву області висвітлюють розвиток економіки і культури Хмельницької області, надають статистичні відомості з 1921 р. до середини 80-х років ХХ ст., а також дані про повоєнну відбудову народного господарства, промисловості, медичне обслуговування, культуру і побут громадян. Є фонди, в яких документи свідчать про злочини нацистів та збитки у роки війни 1941-1945 рр.;
 • фонди особового походження: письменників В.П. Беляєва, В.П. Баженова, історика-краєзнавця С.К. Гуменюка, колекції спогадів учасників ліквідації аварії на ЧАЕС, громадян, насильно вивезених до Німеччини у 1941-1943 рр. та ін.
 • фотофонд архіву містить фотодокументи учасників Української революції 1917-1920 рр., керівних працівників 20-30-х років, учасників підпілля і партизанського руху, воєнних дій на Поділлі тощо.
 • кінодокументи архіву відображає визволення міст Проскурова та Кам'янця-Подільського у 1944 р., святкування 500-річчя міста Хмельницького.
 • науково-технічна документація: проекти землевпорядкування ряду колгоспів, ескізи деяких виробів Полонського фарфорового заводу, проект будівництва держархіву області та ін.
E-mail: inf_dahmo@hm.ukrtel.net

Адреса: вул. Грушевського, 99, м. Хмельницький, 29000; Тел.: (0382) 76-47-39, 79-27-74; Транспорт: трол. № 4 (зуп. "Обласна бібліотека"), № 7, 7а (зуп. "Філармонія"); Час роботи: пн.-чт. 8:00-17:15; пт. 8:00-16:00; Директор: Слободянюк Петро Якович; E-mail: Slobodynuk@hm.ukrtel.net; Заступник директора: Осадча Галина Григорівна; Заступник директора: Карван Станіслава Людвіківна; Заступник директора: Михайлова Світлана Романівна

Кам'янець-Подільський міський державний архів (ліквідовано)

див. Державний архів Хмельницької області

1795-1996 рр.
Період до 1917 р.:
 • документи місцевих органів державного управління, утворені в процесі діяльності Канцелярії Подільського губернатора, Подільського губернського правління, волосних правлінь та ін.;
 • фонди органів суду, прокуратури, поліції і нотаріальних установ (Подільська палата кримінального суду, головного суду, повітових судів, мирових суддів, губернського прокурора, старшого нотаріуса Кам'янця-Подільського окружного суду, приватних нотаріусів);
 • фонди установ станового земського і міського самоврядування (губернське дворянське депутатське зібрання, губернська земська управа, міські магістрати, ратуші, думи, управи);
 • фонди господарських, будівельних і статистичних установ (губернська землевпорядна комісія, губернська креслярня, будівельна комісія, губернський розпорядчий та статистичний комітети);
 • фонди фінансових та податкових установ (Подільська казенна палата, губернське акцизне правління, банківські установи, митниці);
 • фонди установ освіти і охорони здоров'я (Директор народних училищ Подільської губернії, документи гімназій, училищ, губернської писарської управи);
 • фонди, що містять генеалогічну інформацію (православна та римо-католицька консисторії, равінати Подільської губернії, церкви, костьоли Подільської та Волинської губерній).

Серед фондів періоду після 1917 р. представлені документи установ, організацій, підприємств, розміщених на території м. Кам'янця-Подільського:

 • фонди органів державної влади і державного управління;
 • фонди органів юстиції суду і прокуратури;
 • фонди органів управління комунальним господарством, будівництвом промислових підприємств;
 • фонди установ освіти, культури і науки;
 • фонди установ охорони здоров'я і соціального забезпечення;
 • фонди профспілкових і громадських організацій
 • фонди періоду нацистської окупації ("Кам'янець-Подільська міська управа", "Кам'янець-Подільський господарчий банк" тощо).
 • 10 фондів особового походження - зібрання подільського історика і краєзнавця Ю. Сіцінського, краєзнавця С. Шкурка, художника В. Разводовського, письменника В. Беляєва та ін.
фонди перенесено до Хмельницького архіву.
Державний архів Черкаської області 1710-1997 рр.
Царський період:
 • документи органів державної влади та управління: волосних правлінь, повітових земських та міщанських управ, Черкаської міської думи, городових магістратів, сільських управ;
 • документи органів юстиції, повітових поліцейських управлінь, суду та прокуратури;
 • документи промислових, сільськогосподарських, акціонерних об'єднань і підприємств, таких як: правління товариства Почапинського та Рос'єнського цукрових заводів, повітових землемірів, землевпорядних комісій, Кам'янської економічної контори поміщиків Давидових та ін.;
 • документи фінансово-кредитних та податкових установ - казначейств, кредитних товариств тощо;
 • фонди культурно-просвітніх та учбових закладів (гімназій, церковно-приходських шкіл, училищ), інспекторів народних училищ, повітових училищних рад, учительських семінарів тощо;
 • фонди духовних правлінь, благочинних, церков, монастирів, костьолів, які розкривають історію релігії та церковних установ краю. У фондах церков є метричні церковні книги.

Радянський період:

 • фонди органів державної влади та управління;
 • документи ревкомів, виконкомів повітових, волосних, районних, міських та сільських рад, Золотоніського, Корсунського, Уманського та Черкаського окружних виконкомів, їх галузевих управлінь і відділів, Черкаського облвиконкому. Широко представлені документи фондів комітетів незаможних селян, військово-адміністративних установ, таких як: воєнкомати, штаб Чигиринського гарнізону Червоного козацтва;
 • фонди державного контролю та робітничо-селянської інспекції Черкащини, а також органів юстиції, суду, прокуратури, охорони громадського порядку;
 • документи, що відклалися внаслідок діяльності Управління Комітету державної безпеки СРСР по Черкаській області - кримінальні справи несудових органів на осіб, які реабілітовані, та фільтраційні справи на громадян, які були вивезені на примусові роботи до фашистської Німеччини;
 • фонди Раднаргоспу та його галузевих управлінь, Черкаського, Кам'янського, Монастирищенського та Смілянського машинобудівних заводів, Черкаського хімічного та шовкового комбінатів, трикотажної та тютюнової фабрик, консервного та цукрових комбінатів і заводів;
 • фонди повітових та окружних земельних відділів, обласного і районних управлінь сільського господарства, МТС, радгоспів, колгоспів тощо;
 • фонди органів та організацій охорони здоров'я, фізичної культури і спорту, народної і професійно-технічної освіти, культури і мистецтва;
 • фонди наукових і науково-дослідних організацій та установ - Уманський дендрологічний парк "Софіївка", Канівський державний заповідник, науково-дослідні інститути та організації;
 • фонди громадських об'єднань та організацій, де зосереджені документи Черкаського обкому компартії України та комсомолу, райкомів, первинних партійних та комсомольських організацій та профспілкових організацій;
 • фонди особового походження видатних діячів науки, культури, політичних та громадських діячів (академіка УАН М. М. Артеменка, краєзнавців, родинний фонд Симиренків, поета Василя Симоненка), в яких відклалися їхнє особисте листування, спогади, рукописи, фотографії тощо;
 • тематичні колекції мікрофотокопій документів, що були виявлені в інших архівах, серед яких "Документ про декабристів", "Революційні події на Черкащині", "Історія Черкащини", "Велика Вітчизняна війна 1941-1945 рр." та ін.;
 • фотодокументи (негативи та позитиви), фонодокументи (магнітні записи) та кінодокументи архіву доповнюють документи на паперовій основі і відображають історію Черкащини, починаючи з 1913 р.;
 • науково-технічна документація - головного архітектора м. Черкаси, проектних інститутів, агрохімічної лабораторії.
E-mail: chda@pub.nensi.net

Адреса: вул. Благовiсна, 244 а, м. Черкаси, 18015; Тел.: (0472) 37-30-26; Факс: (0472) 37-30-26 Транспорт: трол. № 8 (зуп. "Вул. Пастерівська"); Час роботи: пн.-пт. 8:00-17:00; Директор: Клименко Тетяна Анатоліївна; Заступник директора: Бєлік Микола Зіновійович

Державний архів Чернівецької області 1775-1998 рр.
В архіві сконцентровані документи установ, організацій та підприємств, які існували на території Північної Буковини та колишнього Хотинського повіту Бессарабської губернії Росії від 1775 р. і до їх приєднання до УРСР, а також Чернівецької області України (1940-1941, 1944-1992). До його складу входять також документи установ тимчасової румунсько-німецької окупації 1941-1944 рр.

Найбільш давні документи архіву зібрані в колекцію (ф. 1023) і відносяться до ХV-ХVІІІ ст., коли Буковина входила до складу Молдавського князівства. Це грамоти молдавських князів (господарів), документи про власність монастирів на землю та пасовиська, торговельні відносини краю з сусідніми країнами, будівництво міст, фортець, діяльність ремісничих цехів. Найраніший документ колекції, датований 1418 р., - грамота молдавського воєводи про визнання прав власності на маєток. З 1546 р. збереглися грамоти, написані на пергаменті кирилицею.

Австрійський період (1774-1918):

 • фонди Австрійської військовій адміністрації на Буковині (1775-1786), Окружному управлінні Буковини (1786-1804) висвітлені суспільні відносини в краї, становище кріпосних селян, система землеволодіння та землекористування, стан сільського господарства, боротьба селян за землю, аграрний рух у 40-х роках ХІХ ст., селянське повстання під проводом Лук'яна Кобилиці;
 • документи про історичні події, пов'язані з Великою Французькою революцією, наполеонівськими війнами, численними балканськими війнами, революціями 1848 р. у Німеччині, Австрії, Франції та інших країнах. Особливу значимість мають документи судових процесів селянських громад з поміщиками кінця ХVІІІ - середини ХІХ ст., що характеризують передумови відміни кріпосного права на Буковині;
 • документи з фондів Буковинської крайової управи, виконавчого комітету буковинського сейму, митрополії Буковини, Чернівецького міського магістрату, крайового суду Буковини, повітових управлінь;
 • документи фондів Буковинської окружної та крайової управ, Чернівецького міського магістрату, примарії міста Чернівці, префектури Чернівецького повіту (будівництво головного міста Буковини, спорудження офіційних та громадських будов тощо);
 • документи про розвиток культури і мистецтва краю, зокрема створення і діяльність національних культурно-освітніх товариств, організацію та проведення гастролей театральних труп, відкриття кінотеатрів, про українських письменників І. Франка, Ю. Федьковича, О. Кобилянську, О. Маковея, композитора С. Воробкевича, художника Е. Бучевського, а також таких діячів румунської культури, як М. Емінеску, Г. Асакі, Ч. Порумбеску, І. Ністора та ін.;

Румунський період (1918-1940):

 • матеріали президійного бюро міністра-делегата, секретаріату Міністерства внутрішніх справ, директоратів та інспекторатів, судів, префектур, претур, примарій, документи про румунізацію краю, закриття українських шкіл, заборону української мови тощо;
 • документи митрополії Буковини, адміністрації Православного релігійного фонду, євангелічної та єврейської релігійних громад;
 • фонди інспекторату рудників, 12-ї лісної дирекції, 16-го окружного відомства річок, акціонерних товариств по експлуатації залізниць мають відомості про наявність корисних копалин, транспортне освоювання малих річок, кадастрові плани, карти лісів та лісонасаджень, відомості про експлуатацію лісних запасів, будівництво залізниць, шосейних шляхів і мостів;
 • документи секретаріату торгівлі та промисловості Буковини, палати праці, каси соціального страхування, трудового суду, промислових і торговельних підприємств відображають стан торгівлі, промисловості, ремесел у краї, трудове законодавство, систему соціального страхування, санітарний стан, боротьбу робітників за покращення умов та оплати праці;
 • документи крайової шкільної Ради (1869-1918), 14-го окружного шкільного інспекторату (1918-1940), Чернівецького університету, гімназій, ліцеїв, училищ, початкових шкіл висвітлюють стан початкової, середньої та вищої освіти на Буковині в австрійський та румунський періоди;
 • фонди установ Російської імперії, які існували на території Хотинського повіту Бессарабської губернії (1812-1917) та Чернівецької губернії періоду Першої світової війни (1914-1917);

Радянський період:

 • фонди Чернівецького обкому КПУ, облвиконкому, його відділів та управлінь, міськкомів, райкомів КПУ, міськрайвиконкомів, їх відділів, сільрад, промислових підприємств, колгоспів, навчальних закладів, профспілкових організацій за 1940-1992 рр.;
 • документів Губернаторства провінції Буковини, обласної комісії сприяння розслідуванню злочинів румунсько-нацистських окупантів на території Чернівецької області, органів румунської поліції та жандармерії, колекції спогадів колишніх в'язнів гетто та концтаборів. До цих матеріалів належать понад 10 тис. фільтраційних справ, що надійшли з УСНБ Чернівецької області, на громадян, які під час війни були вигнані на роботу в Німеччину та Румунію, перебували там у концтаборах;
 • фонди австрійського урядовця та історика Франца Адольфа Вікенгаузера (1809-1891), австрійського історика, професора Чернівецького університету Фердинанда Циглауера (1829-1906), румунського історика та громадського діяча Іона Ністора, українських буковинських поетів Параски Амбросій, Івана Кутеня, вчителя та журналіста Іларія Карбулицького, лікаря та скульптора Опанаса Шевчукевича, народних артистів України Володимира Сокирка, Петра Міхневича, Галини Янушевич, народного депутата СРСР від Буковини Л. І. Сандуляка, професора Чернівецького держуніверситету, колишнього посла України в Румунії та ін.
E-mail: state_arhive@sacura.net

Адреса: вул. Стасюка, 20 (корп. 1), м. Чернiвцi, 58029; вул. Шевченка, 2 (корп. 2), м. Чернiвцi, 58029; Тел.: (03722) 3-20-31 (корп. 1); (03722) 2-49-23; Факс: (03722) 3-20-31; Транспорт: трол. № 5 (зуп. "Вул. Стасюка"); Час роботи: пн.-пт. 9:00-18:00; Директор: Жмундуляк Дмитро Дмитрович; Перший заступник директора: Анохіна Людмила Степанівна; Заступник директора: Гріор Петро Петрович; Заступник директора начальник фінансового відділу: Попович Леся Іванівна

Державний архів Чернігівської області ХVІІ ст. - 1997 р.
Найдавніші документи (ХVІІ-ХVІІІ ст.) знаходяться у фонді Чернігівського губернського дворянського депутатського зібрання. Серед них: універсали гетьманів, печатки Чернігівської полкової канцелярії, полку Малоросійського війська та ін.
 • фонд Ніжинського грецького магістрату (1723-1870) містить відомості про греків, їх привілеї в галузі самоуправління, суду і торгівлі, культуру і побут, торговельні зв'язки з Туреччиною, Італією, іншими державами;
 • фонди Канцелярії Чернігівського цивільного губернатора (14756 од. зб.), Чернігівського губернського правління (187292 од. зб.), Чернігівських губернських в селянських та міських справах присутствій, губернського по земських та міських справах присутствія (4491 од. зб.) містять відомості про створення Чернігівської та Полтавської губерній (1801-1802), підготовку та проведення селянської реформи, економічний та політичний стан міст і селищ Чернігівщини, збір коштів на спорудження пам'ятників Г. Державіну, Єрмаку, М. Карамзіну, І. Крилову, І. Сусаніну. Зберігаються листи М. Кутузова, автографи М. Барклая-де-Толлі, М. Глінки, Т. Шевченка, Л. Глібова, Б. Грінченка та ін. Є документи про участь Чернігівського ополчення у Вітчизняній війні 1812 р.;
 • фонди адміністративно-поліцейських установ, судів;
 • фонди Чернігівського губернського статистичного комітету, казенних палат, казначейств, банків, будівельної та шляхової комісій, підприємств та ін. Є відомості про будівництво водоводу в м. Чернігові (1881), шосейних доріг, загат, мостів і т.ін.;
 • фонди установ охорони здоров'я містять інформацію про стан лікарень;
 • документи фондів директора училищ Чернігівської губернії, гімназій, училищ свідчать про стан народної освіти і культури, відкриття пансіонів, єврейських казенних училищ;
 • фонди Ніжинської гімназії вищих наук князя Безбородька, Ніжинського ліцею, інспектора народних училищ Київського учбового округу зберігаються списки учнів гімназії (в списках значиться М. В. Гоголь), є відомості про успішність М. Гоголя, В. Забіли, Є. Гребінки, прохання Ф. Богушевича, М. Гербеля, Л. Глібова, О. Афанасьєва (Чужбинського) директору ліцею про допуск їх до іспитів, є відомості про їх оцінки на перевірних та випускних іспитах;
 • фонд Ніжинського історико-філологічного інституту має особові справи студентів, а згодом - відомих учених Є. Ф. Карського, історика М. С. Державіна, члена-кореспондента АН СРСР В. І. Рєзанова та ін.;
 • фонди Прилуцької чоловічої гімназії (1874-1920) зберігають атестат зрілості та письмову робота відомого математика Г. В. Вороного, матеріали дослідження грунтів Прилуцького округу, яке було здійснено за участю академіка К. К. Гедройца; грунтовна карта Полтавської губернії, складена під редакцією В. В. Докучаєва.;
 • фонди губернського предводителя дворянства, городових магістратів, городових та посадських ратуш, міських дум і управ мають дані про благоустрій міст губернії;
 • фонд Чернігівського місцевого управління Товариства Червоного Хреста мають відомості про чернігівців, які брали участь у національно-визвольній боротьбі балканських народів проти османського іга;

Радянський період:

 • фонди Чернігівського губернського, повітових, волосних ревкомів, сількомбідів, губвиконкому, повітових виконкомів, волосних, окружних, районних, міських виконкомів, облвиконкому, губернської комісії незаможних селян, губернської контрольної комісії і робітничо-селянської інспекції, губернського суду, окружних народних судів, губраднаргоспу, обласного управління легкої промисловості, низки промислових підприємств, губернського земельного управління, обласного управління сільського господарства, управлінь та організацій транспорту і зв'язку, комунального господарства, постачання і торгівлі, фінансових фондів, кооперативних організацій, органів планування і статистики та інших - висвітлюється історія становлення радянської влади і соціалістичного будівництва на Чернігівщині.
 • фонди губернського і окружного військкоматів (1918-1925) відображають стан частин Червоної Армії, які знаходилися на території Чернігівської губернії;
 • фонди раднаргоспів, продовольчих комітетів, економічних нарад, управлінь, окремих підприємств;
 • фонди Чернігівської фабрики первинної обробки вовни ім. Г. І. Петровського, Чернігівської фабрики музінструментів ім. П. П. Постишева, заводу "Жовтневий молот", камвольно-суконного комбінату, виробничого об'єднання "Хімволокно" та ін.;
 • документи Чернігівської обласної комісії з історії Великої Вітчизняної війни, обласної комісії з розслідування злочинів, скоєних нацистськими окупантами, колекція "Чернігівщина в роки Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр.;
 • фонди повоєнного періоду - економічні характеристики області і районів після визволення від німецької окупації, відомості про відбудову і подальший розвиток народного господарства;
 • фонди органів і установ народної освіти (в т.ч. Чернігівського державного педагогічного інституту ім. Т. Г. Шевченка, філіалу Київського політехнічного інституту), культурно-просвітніх закладів (в т.ч. Чернігівського музично-драматичного театру ім. Т.Г. Шевченка, обласної філармонії, музеїв);
 • фонди установ по охороні здоров'я: губернської, окружної інспектур, обласного, повітових відділів;
 • колекція "Документи громадських організацій та рухів Чернігівщини";
 • фільтраційні справи на осіб, які були примусово вивезені до Німеччини в роки окупації області у 1941-1943 рр.;
 • фонди особового походження, зокрема Чернігівського цивільного губернатора О.П. Бутовича (листи Бутовичу від Державіна, Аракчеєва, Милорадовича, Барклая-де-Толлі та ін.), письменника та історика Д. Л. Мордовцева (листи до нього Б. Д. Грінченка, М. С. Грушевського та ін.), адвоката і громадського діяча І. Л. Шрага, професорів Ніжинського інституту народної освіти В. І. Рєзанова, І. Г. Турцевича, учасників революційних подій, руху Опору, діячів науки, літератури, мистецтва та ін.

Серед колекцій найбільш значимі: "Чернігівщина в документах, фотографіях, малюнках (1917-1979 рр.)", "Чернігівщина в роки Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр.", "Колекція листівок, об'яв німецьких установ періоду німецько-фашистської окупації Чернігівщини", "Листи, листівки радянських громадян з німецької каторги" та ін.

E-mail: cnarch@mail.cn.ua http://arch.rbone.ci.net.ua

Адреса: вул. Мстиславська, 2 (корп. 1), м. Чернiгiв, 14006; вул. П'ятницька, 52 (корп. 2), м. Чернiгiв, 14006; Тел.: (0462) 608-628 (корп. 1); (0462) 699-568 (корп. 2); Факс: (0462) 608-611; Транспорт: трол. № 1 (зуп. "Червона площа"); корп. 2 (зуп. "Дитячий світ"); Час роботи: пн.-чт. 8:00-17:00, пт. 8:00-16:00 Директор: Воробей Раїса Борисівна; Заступник директора: Саржан Валентина Тимофіївна

Державний архів міста Києва (ДАК) 1645-1995 рр.
В архіві зберігаються документи з історії Києва.

Фонди періоду ХVІІ - початку ХХ ст.:

 • документи органів місцевого самоврядування та адміністративних органів - магістрату, думи, міської, ремісничої, продовольчої і міщанської управ, поліції й сирітського суду; установ фабрично-заводського нагляду, промислових, торгових, будівельних підприємств та організацій - ремісничих цехів, київського "Арсеналу", Деміївського снарядного заводу, машинобудівного заводу "Гретер і Криванек", комітетів та комісій по відбудові та забудові міста; фінансово-кредитних установ - товариств взаємного кредиту та кредитних товариств, фінансових комісій;
 • документи навчальних закладів міста - університету, консерваторії, кадетського корпусу, Вищих жіночих курсів, політехнічного, комерційного, учительського, юридичного, шляхетних дівчат, приватного Фребелівського інститутів; комерційних, реальних, духовних, художнього та музичного училищ, професійних шкіл, приватних та державних гімназій;
 • документи Володимирського, Софійського, Військово-Миколаївського, Петропавлівського соборів, 8-ми церков міста, а також Києво-Подільського та Києво-Печерського духовних правлінь і Києво-Васильківського римсько-католицького деканату;

Радянський і післярадянський період:

 • документи органів державної влади та управління - Київської державної адміністрації, 14-ти районних державних адміністрацій; міських управлінь - статистики, капітального будівництва, місцевої промисловості, благоустрою, культури, в справах будівництва та архітектури, торгівлі; міських та районних відділів - фінансових, охорони здоров'я, народної освіти, торгівлі тощо;
 • документи відкритих акціонерних товариств, таких як: "Завод Укркабель", "Київ-гума", "Київський завод РІАП", "Редукторний завод", "Електроприлад", "Більшовик", "КІНАП", "Українські ювеліри", "Київський мотоциклетний завод", "Будшляхмаш" та ін.; закритих акціонерних товариств - "Дарна", "Кондитерська фабрика ім. К. Маркса", "Київський суднобудівельний і судноремонтний завод" та ін.; виробничих об'єднань - "Квазар", "Електронмаш", "ВЕДА", "Київприлад", "Виробниче об'єднання ім. С. П. Корольова" та ін.; державних підприємств - завод "Арсенал" та ін.;
 • документи Національних та Державних університетів - ім. Т. Г. Шевченка, культури та мистецтв, технічних "Київський політехнічний інститут" та будівництва і архітектури, аграрного, педагогічного, медичного, лінгвістичного, цивільної авіації, економічного та ін.; технікумів - суднобудівного, енергетичного, радіоелектроніки, топографічного, індустріального та ін.; училищ - ім. Р. М. Глієра, хореографічного, річкового, медичних, педагогічних та ін.;
 • документи установ охорони здоров'я, фізичної культури і спорту, соціального забезпечення, органів юстиції, а також громадських організацій - товариства "Знання", міської Ради профспілок, Комітету Товариства Червоного Хреста та ін.
 • особові фонди відомих українських учених, ректорів київських вузів, громадських діячів - О. К. Антонова, М. У. Білого, В. Ф. Боброва, Ю. О. Вєтрова, Г. М. Доброва, В. О. Замлинського, О. С. Плигунова, В. І. Стрельського та ін.
E-mail: arhiv@arhiv.kyiv-city.gov.ua
Державний архів м. Севастополя 1794-1998 рр.
Документи ХVІІІ - початку ХХ ст.:
 • метричні книги церков міста;
 • документи Георгіївського і Херсонеського чоловічих монастирів (є автографи адміралів П. С. Нахімова, Ф. Ф. Ушакова, М. П. Лазарєва), Канцелярії Севастопольського градоначальника (серед них - план міста за 1909 р.), Управління Севастопольського трамвая тощо;
 • фонди Карантинного агентства і портової митниці - відомості про розвиток торгового пароплавства (1867-1888), про ведення торгівлі із закордоном, про санітарний нагляд за кораблями та товарами, списки комерційних кораблів;
 • мікрофотокопії деяких документів, що зберігаються в центральних архівах і мають велике значення для дослідження історії міста, зокрема, звітів Севастопольського градоначальника за І874-1917 рр., суспільно-політичної та літературної газети "Крымский вестник" за 1889-1917 рр.;

Радянський період:

 • фонди основних установ, організацій і підприємств міста;
 • фонди виконавчих комітетів міської ради депутатів трудящих і районної ради робітничих, селянських, червоноармійських і червонофлотських депутатів;
 • документи Севастопольського морського заводу імені С. Орджонікідзе, заводів "Маяк" і "Муссон", спеціальних конструкторських бюро, діяльність яких пов'язана із будівництвом й ремонтом кораблів та корабельного устаткування;
 • документи будівельних і проектних організацій, установ народної освіти й культури, охорони здоров'я і соціального забезпечення, колгоспів й радгоспів-заводів, міських комітетів професійних спілок.
E-mail: archiv.sevastopol@mail.ru arhivsev@ukrpost.net http://gosarhiv.sev.net.ua

Адреса: просп. Героїв Сталiнграда, 64, м. Севастополь, 99059; Тел.: (0692) 41-66-45, 41-67-25; Транспорт: трол. № 10, 14 (зуп. "Бухта Омега"); Час роботи: пн.-пт. 8:00-17:00; Директор: Крестьянніков Валерій Васильович; Заступник директора: Терещук Наталія Михайлівна

[ред.] Джерела

Архіви в Україні

УКРАЇНСЬКИЙ ГЕНЕАЛОГІЧНИЙ ПОРТАЛ

Переднє слово · Міфологія · Термінологія родинних зв'язків · Початок пошуку · Дослідження дерев · Архіви · Архівний пошук · Іноземні архіви · Зразки документів ·

Знахідки · Поради · Пошук в Інтернеті · Українські імена та прізвища · Правопис прізвищ · Люди і місця · Забуті обличчяnew · Заключне слово ·

Персональні інструменти
захист приватності
Джерельна довідка за населеним пунктом