Довідник:Центральні архіви

З сайту Родовід

Перейти до: навігація, пошук

Зображення:Rightl.gif Архіви і архівна справа Зображення:Rightl.gif Центральні архіви Зображення:Rightl.gif Місцеві архіви Зображення:Rightl.gif Галузеві архіви Зображення:Rightl.gif Інші архівні установи Зображення:Rightl.gif органи РАЦС


Нижче подано перелік центральних державних архівних установ, до яких вам,можливо, доведеться звертатися:
Архів
Анотація фондів
 • Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (ЦДАВО України)
1917-1985 рр.
документи періоду Української Центральної ради Української Народної Республіки (березень 1917 - квітень 1918), Української держави гетьмана П. Скоропадського (квітень - листопад 1918), Директорії Української Народної Республіки (листопад 1918 - лютий 1919).
E-mail: tsdavo [at] archives.gov.ua; Адреса: 03110, м. Київ-110, вул. Солом'янська, 24; Тел.: (044) 275-36-66; Час роботи: пн.-чт. 8:30-16:30, пт. 8:30-15:30
 • Центральний державний архів громадських об'єднань України (ЦДАГО України)
1918-1998 рр.
 • документи періоду Української революції 1917-1920 рр.: діяльність багатьох українських політичних партій: соціалістів-революціонерів (боротьбистів), соціал-демократів (незалежників), соціалістів-федералістів, Української комуністичної партії, Компартії Східної Галичини;
 • фонди єврейських політичних партій і організацій, документи анархістського руху на чолі з Нестором Махном;
 • документи про українізацію, розвиток національної культури в 1920-і роки;
 • документи про репресивну політику сталінізму (здійснення колективізації та знищення селян-власників, голодомор 1932-1933 рр., переслідування інтелігенції тощо);
 • 34 тис. архівно-слідчих справ репресованих органами ДПУ-НКВС-КДБ у 20-50-ті роки по м. Києву та Київській області. Серед них - матеріали стосовно видатних діячів науки, літератури, мистецтва;
 • документальний комплекс радянського партизанського руху в Україні періоду війни 1941-1945;
 • масив документів у фонді ЦК Компартії України;
 • фонди редакцій партійних газет і журналів, науково-дослідних установ та навчальних закладів Компартії України;
 • фонд ЦК ЛКСМ України (1919-1990);
 • голод 1946-1947 рр., діяльність ОУН-УПА;
 • фонди сучасних політичних партій;
 • матеріали Музею визвольної боротьби українського народу в Празі про діяльність громадських об'єднань і діячів української еміграції у 20-40-і роки;
 • Архів зберігає фонди особового походження Ф.А. Сергєєва (Артема), Г.І. Петровського, Д.С. Коротченка, С.А. Ковпака; колекції документів з історії Компартії України, листівок періоду німецько-радянської війни 1941-1945 рр., фонди комісій з історії різних періодів УРСР, спогади державних діячів і партійних працівників.
E-mail: cdago [at] online.com.ua; Адреса: 01011, м. Київ, вул. Кутузова, 8; Тел.: (044) 285-55-16; Факс: (044) 285-73-51; Транспорт: ст. метро "Печерська"; Час роботи: пн.-пт. 9:00-17:30
 • Центральний державний історичний архів України, м. Київ (ЦДІАК України)
ХІІІ ст. - 1921 р.
У ЦДІАК України сконцентровано документи, що висвітлюють історію нашої держави періоду її входження до складу Литви і Польщі (з ХІV до кінця ХVІІІ ст.), Росії (з першої половини ХVІІ ст. до Лютневої революції 1917 р. в Росії). Важливе місце займають фонди установ Гетьманщини (друга половина ХVІІ ст. - остання чверть ХVІІІ ст.).

Найдавнішою пам'яткою архіву є Євангеліє грецькою мовою на пергамені ХІІІ ст.; найстарішим документом - грамота руського старости Отто з Пільче 1369 р. Давні матеріали також зібрані в колекції документів Київської археографічної комісії. Це - привілеї литовських князів і польських королів, універсали українських гетьманів, грамоти російських царів, документи з власноручними підписами визначних діячів України, Росії, інших країн. Документи збірки складені 17 мовами (українською, російською, польською, латинською, німецькою, французькою, старослов’янською, турецькою, італійською, молдавською, арабською, вірменською, грецькою, китайською, шведською, норвезькою, старосербською). Документи колекції відтворюють середньовічну та нову історію українських земель

E-mail:mail [at] cdia.archives.gov.ua; Адреса: 03110, МСП, м. Київ-110, вул. Солом'янська, 24; Тел./факс: (044) 275-30-02; Транспорт: трол. № 3 (зуп. "Вул. Андрія Головка"); Час роботи: пн., чт., сб. 9:15-17:00, вт., ср., пт. 9:15-19:00
 • Центральний державний історичний архів України, м. Львів (ЦДІАЛ України)
1233-1999 рр.
Архів містить документи періоду Галицько-Волинського князівства, фонди центральних установ і організацій старопольського періоду (ХІV-ХVІІ ст.), австро-угорського (1772-1918) та російського (1914-1915) панування в Галичині, Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки (1917-1918), Польщі міжвоєнного періоду (1918-1939), а також невеликі групи документів радянського періоду (1939-1941) та німецької окупації (1941-1944). Документи архіву висвітлюють економічний, політичний і культурний розвиток Західної України, боротьбу українського народу за створення незалежної держави.
Найдавніші документи архіву представлені колекцією пергаментних грамот (1176-1800). Серед пергаментних документів - міждержавні угоди, папські булли, привілеї королів, князів, воєвод та старост, які були надані містам, селам, церквам, костьолам, монастирям, синагогам і цехам, а також маєткові угоди. У колекції знаходяться й грамоти, що стосуються Франції, Італії, Молдови, Валахії, Німеччини, Угорщини та інших держав - усього 13-а мовами.
E-mail: archives2000 [at] gmail.com Адреса: 79000, м. Львів, пл. Соборна, 3-а; Тел.: (0322) 35-45-08, 97-86-57; Факс: (0322) 35-45-08 Транспорт: трам. № 1,9 (зуп. "Пл. Галицький базар"); Час роботи: пн.- пт. 9:00-18:00; чит. зал - вт.-пт. 9:00-20:00, пн., сб. 9:00-16:00
 • Центральний державний кінофотофоноархів України ім. Г. С. Пшеничного (ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного)
1853-1998 рр.
Найбільш ранніми фотодокументами, що зберігаються в архіві, є контратипи портретів Т. Г. Шевченка, окремих подій оборони Севастополя під час Кримської війни 1853-1856 рр., альбом світлин з видами Києва другої половини ХІХ ст., негатив-оригінал на склі 1896 р. із зображенням будівництва доменної печі металургійного заводу товариства "Уніон" в Макіївці.
Найбільш ранніми кінодокументами архіву є фрагментарний кіносюжет про коронацію Миколи ІІ (1896), кінофільми "200-річний ювілей Полтавської битви" (1909), "Польоти авіатора Уточкіна в Кишиневі" (1911), "Похорони А. Н. Терещенка" (1912).

Фонди:

 • альбоми, що надійшли до архіву після Другої світової війни з Празького українського архіву і розповідають про початок розбудови української державності (1917-1920) та діяльність української еміграції за кордоном;
 • історія України довоєнного періоду;
 • звукозаписи художніх творів на грамплатівках;
 • звукозаписи виступів політичних діячів, видатних діячів науки та культури;
 • Друга світова війна - понад 6 тис. од. зб. фотодокументів, близько 60 од. зб. фонодокументів;
 • близько 70 % кінофотофонодокументів відтворює історію України за повоєнний період і до нашого часу.

E-mail: mail [at] tsdkffa.archives.gov.ua; Адреса: 03110, м. Київ-110, вул. Солом'янська, 24; Тел./факс: (044) 275-37-77; Час роботи: пн.-пт. 8:30-17:00
 • Центральний державний науково-технічний архів України (ЦДНТА України)
1891-1991 рр.
Архів зберігає документацію об'єктів капітального будівництва і промислових виробів, технологічних процесів, наукових розробок організацій та підприємств провідних галузей народного господарства України: енергетики, металургії, вугільної, газової, нафтової, хімічної промисловості, автомобільного, тракторного, сільськогосподарського, важкого і транспортного машинобудування, архітектури.

Значна частина комплексів документів містить конструкторсько-технологічну документацію: проекти паровозів і тепловозів Луганського тепловозобудівного заводу, тракторів Харківського тракторного заводу, автомобілів і автобусів Кременчуцького і Львівського автозаводів, зернових і вугільних комбайнів, дорожніх машин, верстатів та ін.

В архіві зберігаються 6 фондів особового походження: академіка архітектури О. М. Бекетова, інженера В. П. Тихомирова, члена-кореспондента Академії наук, народного архітектора України А. І. Заварова, астрометриста і картографа, доктора фізико-математичних наук Б. П. Остащенка-Кудрявцева, конструктора і винахідника в галузі будівництва енергетичних об'єктів Я. Л. Кранцфельд, професора, вченого в галузі прокатного виробництва І. С. Тришевського.

E-mail: cdntau [at] ic.kharkov.ua (скринька переповнена); Адреса: 61003, м. Харків, вул. Університетська, 4; Тел./факс: (057) 759-8233 (телефон перевірено); Транспорт: ст. метро "Радянська"; Час роботи: пн.-пт. 9:00 - 17:00
 • Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України (ЦДАМЛМ України)
ХVІ ст. - 1998 р.

* фонди державних установ, творчих спілок та громадських організацій, в тому числі фонди установ, діяльність яких припадає на ХІХ - початок ХХ ст.: "Дирекції київського постійного театру", "Київського відділення Російського музичного товариства", "Київського товариства заохочення мистецтв", "Київського товариства старожитностей і мистецтв" та ін.; довоєнного періоду - "Об'єднаного театрального тресту", "Державного польського театру", видавництв "Гарт", "Рух", "Західна Україна", "Червона Україна", кооперативних товариств "Художник", "Укркоопхудожник" та ін.; післявоєнного періоду - фондів Комітету по Державних преміях ім. Т. Г. Шевченка, видавництв "Радянський письменник", "Дніпро", "Мистецтво", "Музична Україна", "Веселка", редакцій журналів "Вітчизна", "Всесвіт", "Київ", "Радуга", "Образотворче мистецтво", "Український театр", "Музика", Українського гастрольно-концертного об'єднання "Укрконцерт", театральних колективів та кіностудій України. Зберігаються фонди творчих спілок і організацій письменників, композиторів, художників, архітекторів, журналістів, кінематографістів, діячів театру. В них сконцентровані стенограми з'їздів та пленумів спілок, протоколи засідань колегіальних органів, документи про відзначення ювілеїв і увічнення пам'яті діячів літератури і мистецтва.

 • фонди особового походження містяться рукописи, спогади, щоденники, особисті документи митців, їх епістолярна спадщина, образотворчі матеріали та ін.
Адреса: 01025, м. Київ, вул. Володимирська, 22а; Тел./факс: (044) 278-44-81 Транспорт: ст. метро "Золоті Ворота"; Час роботи: вт. 12: 00-20: 00, ср.-сб. 10: 00-17: 00
 • Центральний державний архів зарубіжної україніки (ЦДАЗУ)
 • У грудні 2007 р. на зберігання до Центрального державного архіву зарубіжної україніки (ЦДАЗУ) від Ольги Андрич-Порохівської (Румунія) через МЗС України надійшли невпорядковані документи, що висвітлюють діяльність української політичної та воєнної еміграції у Румунії міжвоєнного періоду.
 • 8 квітня 2008 року Генеральним консульством України у Пряшеві (Словаччина) до Центрального державного архіву зарубіжної україніки (ЦДАЗУ). Передані документи висвітлюють життя та діяльність української еміграції у Чехословаччині у міжвоєнний та воєнний період. Деякі з них згодом можуть заповнити прогалини в історії Музею визвольної боротьби у Празі, Українського вільного університету (УВУ), Українського національного театру в Пряшеві, політичних подій в Карпатській Україні, діяльності українських еміграційних молодіжних та освітянських організацій, театрального життя українських емігрантів.
E-mail: mail [at] tsdazu.archives.gov.ua; Адреса: 01011, м. Київ, вул. Кутузова, 8; Тел./факс: (+38 044) 285-81-71 Транспорт: ст. метро "Печерська"; Web-сторінка: http://www.archives.gov.ua/Archives/index.php?ca09 ; Час роботи: понеділок - четвер 8:30-17:30, п'ятниця 8:30-17:30
 • Центральний державний електронний архів України (ЦДEA України)

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 травня 2007 р. № 279-р утворено Центральний державний електронний архів України.

ЦДЕА України
Адреса:вул. Солом'янська, 24
Телефон/факс:(044) 273-32-98
E-mail:mail@tsdea.archives.gov.ua
Веб-сторінка:tsdea.archives.gov.ua
Транспорт:тролейбус № 3, 40
(зуп. «Вул. Андрія Головка»)
марш. 458, 450, 404, 198
Час роботи:пн.-чт. 8:15-17:00, пт. 8:15-16:00
Директор:Ус
Олена Миколаївна

Зміст

[ред.] Історія

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 травня 2007 р. № 279-р утворено Центральний державний електронний архів України.

[ред.] Основні напрями діяльності ЦДЕА України

 • участь у реалізації державної політики в сфері архівної справи і діловодства, координація діяльності органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності з питань впровадження електронного документообігу, зберігання електронних документів та використання їх інформації;
 • приймання профільних документів, ведення обліку та постійне зберігання цих документів,а також використання відомостей, що в них містяться;
 • проведення експертизи цінності документів з метою внесення їх до НАФ або вилучення з нього;
 • надання методичної допомоги з питань своєї діяльності державним архівам, органам державної влади, місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям незалежно від форми власності;
 • проведення науково-дослідної та методичної роботи з питань створення, обліку,зберігання, користування архівними електронними документами та електронними інформаційними ресурсами, впровадження електронного документообігу, електронного цифрового підпису, інформаційно-комунікаційних технологій.

[ред.] Структура

 • відділ формування Національного архівного фонду та діловодства
 • відділ інформаційних технологій
 • відділ забезпечення збереженості та обліку
 • фінансово-економічний відділ
 • сектор використання інформації документів
 • сектор кадрової та режимно-секретної роботи

[ред.] Керівники

 • (2007-2011) Лавренюк А. Г.
 • З 2011- Ус О. М.

[ред.] Документи, що приймає ЦДЕА України

 • електронні документи установ — джерел формування НАФ, передані державними архівами;
 • електронні інформаційні ресурси;
 • електронні документи та інформаційні ресурси особового походження, передані державними архівами та їх власниками;
 • службові видання в електронному вигляді, що не надходять у встановленому порядку до Книжкової палати України та бібліотек-депозитаріїв;
 • електронні документи юридичних і фізичних осіб, що в установленому порядку надійшли у власність держави з-за кордону;
 • електронні страхові копії особливо цінних та унікальних документів та інформаційних ресурсів, що зберігаються в органах державної влади, місцевого самоврядування, на підприємствах, установах, організаціях незалежно від форми власності;
 • облікові документи та архівні довідники (описи, каталоги, путівники) тощо.

[ред.] Фонди

Фонд № 1 - Архівна електронна колекція «Президентські вибори 2010». Обсяг фонду - 27 одиниць зберігання.

Фонд № 2 – Архівна колекція «Місцеві вибори в Україні 2010». Обсяг фонду - 17 одиниць зберігання.

Фонд № 3 – Архівна колекція «Веб-архів 2003-2010 рр. Українського національного інформаційного агентства «Укрінформ». Обсяг фонду - 16 одиниць зберігання.

Фонд № 4 – Архівна колекція «Чорнобильська катастрофа - 25 років потому». Обсяг фонду - 10 одиниць зберігання.

Фонд № 5 – Архівна колекція «Євро-2012». Обсяг фонду - 9 одиниць зберігання.

Фонд № 6 – Архівна колекція «Парламентські вибори - 2012». Обсяг фонду - 13 одиниць зберігання.

Фонд № 7 – Електронні інформаційні ресурси Державного комітету України у справах національностей та релігій. Обсяг фонду - 1 одиниця зберігання.

Фонд № 8 – Архівна колекція «Світова спадщина ЮНЕСКО в Україні».

Фонд № 9 – Петущак Валерій Дісанович (р.н. 1939) – український мандрівник, науковець, письменник. Обсяг фонду - 12 одиниць зберігання.

[ред.] Статті та література

[ред.] Посилання

Адреса: 03110, м.Київ, вул. Солом'янська, 24. Телефон/факс: (044) 273-32-97; mail: mail@tsdea.archives.gov.ua; http://tsdea.archives.gov.ua Транспорт: Зупинка "А. Головка" трол. № 40, № 3, марш. 458, 450, 404, 198
Час роботи: понеділок - четвер 8:15-17:00, п'ятниця - 8:15-16:00

[ред.] Джерела

Архіви в Україні

 

Персональні інструменти
захист приватності
Джерельна довідка за населеним пунктом