Stanisław Ościkowicz

З сайту Родовід

Запис:214180
Перейти до: навігація, пошук
Рід  Ościkowicze
Стать чоловік
Повне ім’я
від народження
Stanisław Ościkowicz
Імена протягом життя Stankus
Батьки

Християн Остика (Oscik, Ostyk, Ostik) [Остики] нар. 1363 пом. 1442

Нотатки

Ościkowicze, także Ościk, Ostikowicze – ród litewski herbu Trąby, spokrewniony z Radziwiłłami.

Założycielem rodu był Stanisław Ościkowicz zwany Stankiem. Był on synem Ościka, od którego pochodzi nazwisko rodu, a bratem Radziwiłła, założyciela litewskiego rodu magnackiego Radziwiłłów. O Stanku wiadomo niewiele, dopiero na temat jego syna Hrehorego i jego potomków pojawiają się w źródłach liczne informacje.

Ościkowicze zajmowali ważne stanowiska zarówno na Litwie, jak i w Polsce. Hrehory Stanisławowicz pełnił urząd wojewody trockiego, zaś jego syn Stanisław połockiego. Z kolei drugi z synów Hrehorego Juri był marszałkiem królewskim. Ostatnim przedstawicielem rodu był sędzia ziemski wileński w latach 1608–1609 Jan Ościkowicz.


Від дідів до онуків

Діди
Syrpuć
народження: близ. 1340
смерть: близ. 1400
Діди
Батьки
Доргей
смерть: після 1401
Християн Остика (Oscik, Ostyk, Ostik)
народження: 1363, Trakai
смерть: 1442
Батьки
 
== 3 ==
Радзивіл Остикович Остикович
народження: близ. 1384, Вільне, Велике князівство Литовське
смерть: 1477, Вільне, Велике князівство Литовське
== 3 ==

Персональні інструменти
захист приватності
Джерельна довідка за населеним пунктом
Іншими мовами