Іван Павлович Старовойтенко нар. 1904 пом. близ. 1989

З сайту Родовід

Запис:959734
Перейти до: навігація, пошук
Рід  Старовойтенки
Стать чоловік
Повне ім’я
від народження
Іван Павлович Старовойтенко
Батьки

Павло Іларіонович Старовойтенко [Старовойтенки] нар. близ. 1865 пом. між 1929 та 1930

Лідія? М. ? (Старовойтенко) [?]

Вікі-сторінка wikipedia:uk:Старовойтенко_Іван_Павлович

Події

1904 народження: Київ, Російська імперія

шлюб: Розалія Ісаківна ? (Старовойтенко) [?]

народження дитини: Лідія Іванівна Старовойтенко [Старовойтенки]

близ. 1989 смерть: Київ, УРСР, СРСР

Нотатки

Іван Павлович Старовойтенко (1904, Київ - червень 1989, Київ) — український радянський вчений, економіст, професор економічних наук[1], історик, краєзнавець і суспільний діяч. У 1966–1967 рр. займав посаду голови Держплану Української Республіки.

Народився в Києві у родині уродженця містечка Брусилів Радомисльського повіту Київської губернії, випускника Київської Духовної Академії отця Павла Ілларіоновича Старовойтенка, який жив у Києві і служив священиком Свято-Вознесенського храму по вулиці Львівській (нині Січових Cтрільців), зруйнованому у 1930 році (приблизно в цей час отець Павло зник без вісті).

У кінці 1920х через членство в партії змушений був «відректися» від батька-священика, який зник за невідомих обставин у кінці 1920х на початку 1930х рр.

Жив, вчився і працював у місті Києві. У 1966–1967 рр. займав посаду голови Державної планової комісії (Держплану) УРСР. Під час роботи зазвичай вживав українську мову.

Помер і похований у Києві.

Лабораторія розпочала наукову діяльність у 1934 р. Завідувачем відділу методики географії тоді був К. П. Пяртлі. З 1945 по 1947 р. відділом завідував І. П. Старовойтенко, а з 1947 по 1959 р. – професор О. Т. Діброва.

В цей період на кафедрі за сумісництвом працювали професор, доктор географічних наук О. Т. Діброва, професор Г. О. Кравченко (КДУ ім. Т. Г. Шевченка) та доцент, кандидат географічних наук І. П. Старовойтенко.

У 1961 р. кафедра економічної географії і економічної історії була розділена на кафедри історії народного господарства (зав. кафедри В. О. Голобуцький) і кафедру економічної географії (зав. кафедри Старовойтенко І. П.), якого на цій посаді через рік змінив Григор’єв А. М.

В 1967-1968 рр. працював головою Держплану Української Республіки.

"18 января 1967 г., в два часа по полудни состоялся очередной акт спектакля — заседание коллегии Госплана УССР. Вообще о работе украинского Госплана нужно поведать отдельно и подробнее. Сколько “славных” дел за ним числится — тотально-губительное осуждение Полесья, уничтожение Днепра, превращение Донбасса в “кочегарку”.

В повестке дня первым пунктом стояла площадка под ЧАЭС. Однако председатель Госплана УССР И. Старовойтенко задерживался, и вопрос передвинули на второе место.

Председательствовал зампред Госплана УССР — М. Махиня. Докладывали — начальник отдела электрификации народного хозяйства Госплана УССР П. Мацуй, главный инженер проекта Киевского отделения института “Теплоэлектропроект” Е. Диотян и министр Минэнерго УССР К. Побегайло. Им внимали руководитель украинского Госплана И. Старовойтенко, его помощник П. Тройко, коллега Диотяна — В. Шишов. Речь Мацуя, как и остальных, из-за чрезвычайной секретности не стенографировалась. К слову сказать, и сами материалы того исторического заседания, пролежавшие в спецфондах четверть века, удалось достать с большим трудом."

К вопросу о перспективах развития промышленности на юге Европейской части СССР привлек внимание И. П. Старовойтенко (Госплан УССР). Этот регион, сказал он, представляет большое значение для будущего страны. Проектируемые здесь новые металлургические заводы будут работать минимум 50 лет, следовательно, надо предвидеть условия их работы за пределами 2000 г. Важно решить проблемы, связанные с обеспечением предприятий Юга минеральными, топливными и людскими ресурсами.

Складними були етапи розвитку журналу «Наука і суспільство», особливо перші роки його організаційного і творчого становлення. Не вдаючись у деталі, слід сказати, що головному редактору І.П. Старовойтенку довелося витратити майже рік, щоб налагодити видрук журналу «Наука і суспільство».

Водночас, оцінюючи діяльність журналу «Наука і суспільство» в перші роки існування, слід звернутися до інформації про його першого головного редактора – І.П. Старовойтенка. Нам вдалося віднайти в Центральному державному архіві громадських об'єднань документи про затвердження його на посаді головного редактора. У них повідомляється, що І.П. Старовойтенко, член ВКП(б) з 1946 p., мав вищу освіту, доцент, кандидат географічних наук. До Великої Вітчизняної війни він працював консультантом окрплану, референтом, керівником групи Київського облплану, викладачем економічної географії Київського заочного планового інституту і Київського філіалу Московського планового інституту. У період Великої Вітчизняної війни І.П. Старовойтенко був викладачем військового авіаційного училища, а згодом працював старшим науковим співробітником Українського науково-дослідного інституту педагогіки та старшим викладачем політичної та економічної географії, був завідувачем кафедри економічної географії республіканської партійної школи при ЦК КП(б)У [4, арк. 49 – 50]. І хоча ректор ВПШ при ЦК КП(б)У А.Т. Чеканюк був проти затвердження І.П. Старовойтенка відповідальним редактором, мотивуючи тим, що він мав велике науково-педагогічне навантаження у ВПШ, після розмови з ним у відділі пропаганди і агітації ЦК КП(б)У І.П. Старовойтенко прийняв пропозицію стати відповідальним редактором журналу. Він зауважив, що редагування журналу не відобразиться на його роботі завідувача кафедри економгеографії Вищої партійної школи при ЦК КП(б)У, оскільки навантаження в нього у ВІШІ невелике, адже там працюють тільки 94 чотири викладачі, а він сам має в рік 60 годин лекційного курсу і 120 годин семінарських занять [4, арк. 52]. Підготовка до видання перших номерів журналу «Наука і суспільство» показала, що редакційна колегія на той час не мала фахових працівників, а саме: редакторів відділів соціально-економічних наук та біології і сільського господарства [5, арк. 8 ], а графік випуску журналу «Наука і суспільство» на 1951 р. було складено в умовах, коли друкарня вже мала річний план. У зв'язку із цим редактори були змушені погодитися на умови, запропоновані друкарнею, які водночас не задовольняли редакцію. Як наслідок таких неузгоджень, читачі не одержали вчасно першого (квітневого) номера нового журналу Товариства для поширення політичних і наукових знань УРСР «Наука і суспільство». І.П. Старовойтенко керував редакційною колегією в період становлення часопису. Нам стало відомо, що редакція журналу часто порушувала графік подачі матеріалів до друку, були випадки, коли допускалася велика правка в коректурах. Саме тому в штатному розписі редакції замість двох коректорів, як належить за нормою, були три, а іноді й чотири особи [6, арк. 122]. Та, не дивлячись на це, журнал активно розвивався. За час роботи головного редактора І.П. Старовойтенка (1950 – 1960-ті pp.) вийшли у світ 105 номерів журналу для читацького загалу. Кожного року редактори готували 12 випусків накладом 30 тис. примірників. Але такий тираж видання не міг задовольнити зростаючий попит читачів, про що свідчать листи до Товариства щодо поширення політичних і наукових знань Української PCP

Книги

  • Старовойтенко Иван Павлович. Экономика Украинской ССР: краткий обзор и перспективы развития. Серия: Сюзные республики в новой пятилетке. 1966-1970 гг. Экономика, 1967 г.;
  • Украина в девятой пятилетки. Старовойтенко, Иван Павлович. Украина в девятой пятилетки. Політвидав, 1973 г.;
  • Старовойтенко, Иван Павлович. О крае нашем родном [Текст] : историческая литература / И.П. Старовойтенко, М.М. Черп. - Киев : Политиздат Украины, 1966. - 191 с. : ил. ; 14 см. - (в пер.);
  • История Киева: В 2-х т. / Под ред. О.К.Касименко. – К., 1963.; История Киева: В 3-х т. 4-х кн./ Под ред. Ю.Ю. Кондуфор и др. – К., 1982.; Старовойтенко І.П. Соціалістичний Київ / Іван Павлович Старовойтенко— К., 1958; Окладной Г.М. Социалистический Харьков. — Х., 1951; Одесса. Очерк истории города-героя / Під ред, с. М. Ковбасюка – Одеса, 1957; Вінниця: Історичний нарис. – Вінниця,1964.
  • Старовойтенко И. П. Киевская область. / Київська область. (на украинском языке) Географический очерк. / Области Украинской ССР. 2-е изд., перер., доп. Киев. Радянська школа. 1967г. 142с.
  • Старовойтенко I. П., Київська область, 2 вид., Київ, 1967;

+ + +

Упокой, Боже, Івана і учини його в раю, де лики святих, Господи, і праведники сіяють яко світила; усопші люди Твої упокой, презираючи їх всі согрєшенія


Від дідів до онуків

Діди
Феодосія Федорівна Старовойтова (Литвинчук)
шлюб: Дмитрій Григорович Литвинчук , Брусилів, Радомишльський повіт, Київська губернія, Російська імперія
Іларіон Федорович Тюрменко Старовойтенко
народження: Брусилів, Радомисльський повіт, Київська губернія, Російська імперія
шлюб: Марина Максимівна ? (Старовойтенко)
Діди
Батьки
Єлизавета Іларіонівна Старовойтенко
народження: 10 жовтня 1889, Брусилів, Радомишльський повіт, Київська губернія, Російська імперія
хрещення: 12 жовтня 1889, Брусилів, Радомишльський повіт, Київська губернія, Російська імперія
Павло Іларіонович Старовойтенко
народження: близ. 1865, Брусилів, Радомисльський повіт, Київська губернія, Російська імперія
хрещення: близ. 1865, Брусилів, Радомисльський повіт, Київська губернія, Російська імперія
шлюб: Лідія? М. ? (Старовойтенко) , Київ, Російська імперія
смерть: між 1929 та 1930, СРСР
поховано: між 1929 та 1930, СРСР
Батьки
 
== 3 ==
Ніна Павлівна Старовойтенко
народження: 1 червня 1913, Российская империя
шлюб: Георгій Васильович Наголкін
смерть: 1978, Киев, УССР, СССР
Семен Павлович Старовойтенко
народження: Російська імперія
шлюб: ? (Старовойтенко)
смерть: близ. 1980, РРФСР, СРСР
Онисія Павлівна Старовойтенко
народження: близ. 1898, Київ, Російська імперія
смерть: 1967, Київ, УРСР, СРСР
Іван Павлович Старовойтенко
народження: 1904, Київ, Російська імперія
шлюб: Розалія Ісаківна ? (Старовойтенко)
смерть: близ. 1989, Київ, УРСР, СРСР
== 3 ==
Діти
Діти

Персональні інструменти
захист приватності
Генеалогічні досліждення в архівах України
Ваша Е-адреса*
Ваше ім'я*
Ваше прізвище*
Поштовий індекс місця проживання ваших предків в Україні*
Capcha*

Reload
the service is provided by Genealogical Society «Ridni»
Іншими мовами