Довідник:Місцеві архіви АРК Закарпаття

З сайту Родовід

Перейти до: навігація, пошук

Зображення:Rightl.gifАрхіви і архівна справа Зображення:Rightl.gifЦентральні архіви Зображення:Right.gif Місцеві архіви Зображення:Rightl.gifГалузеві архіви

Місцеві архіви: Зображення:Rightl.gif АР Крим - Закарпатська обл. Зображення:Rightl.gif Запорізька обл. - Миколаївська обл. Зображення:Rightl.gif Одеська обл. - Херсонська обл. Зображення:Rightl.gif Хмельницька обл. - Чернігівська обл., м. Київ, м.Севастополь


Архів
Анотація фондів

Державний архів Автономної Республіки Крим

1783-1998 рр.
Фонди:
 • Таврійського губернського правління, Канцелярії Таврійського губернатора, Таврійської казенної палати, канцелярій феодосійського, керченікальського і севастопольського градоначальників, Гірничого управління Південної Росії, Таврійської обласної соляної експедиції, губернського статистичного комітету, Дирекції народних училищ, Таврійського губернського у селянських справах присутствія, фонди жандармських і поліцейських управлінь, охоронних відділень, сімферопольського окружного суду, земських судів, міських дум і управ, волосних і сільських правлінь, військово-промислових комітетів, митниць, управлінь торговельних портів, Таврійської духовної консисторії, Перекопського та Сімферопольського духовних правлінь, соборів, церков тощо.
 • документи Кримського, повітових, районних, сільських революційних комітетів, ЦВК Кримської АРСР, Раднаркому Кримської АРСР, Центрального управління курортами, планової комісії, статистичного управління, народних комісаріатів, установ, організацій та підприємств. Події німецько-радянської війни 1941-1945 рр. відображено у фондах Кримського штабу партизанського руху, Кримської комісії з історії війни, Кримської республіканської надзвичайної комісії по встановленню і розслідуванню злочинів нацистських загарбників; нещодавно розсекречених фондах періоду нацистського окупаційного режиму в Криму.
 • виконкому Кримської обласної Ради народних депутатів та його відділів, управлінь, міських, районних, сільських Рад народних депутатів, обкомів профспілок, установ суду та прокуратури, культури і освіти, промисловості і сільського господарства.
 • особового походження - документи секретаря Кабінету Катерини ІІ В.С. Попова, першого директора Нікітського ботанічного саду Х.Х. Стевена, першої російської жінки - доктора медичних наук Н.П. Суслової-Голубєвої, князів Романових, Воронцових-Дашкових, Юсупових, Карамзіних-Мещерських; радянського періоду - доктора географічних наук Я.Д. Козіна, археолога Н.Л. Ернста, краєзнавця А.І. Полканова та ін.
 • матеріали періоду Української революції 1917-1920 рр. та міжвоєнного періоду, зокрема про військовий шпіонаж у Таврійській губернії, націоналізацію майна іноземних громадян, діяльність оборонних підприємств, повернення колишніх емігрантів.
 • документи архіву Кримського обкому Компартії України. Це фонди Кримського обласного та окружних, повітових, волосних, міських і районних комітетів партії і комсомолу, первинних партійних організацій, обласної, районних комісій партійного контролю, партійних шкіл і курсів тощо.
 • справи репатрійованих громадян та позасудові справи репресованих громадян.

E-mail: archiv@home.cris.net Адреса: 95050 м. Сімферополь, вул. Кечкеметська, 3 (корп. 1); вул. Павленка, 1а (корп. 2); Тел.: (0652) 22-84-05, 22-82-61; Факс: (0652) 22-84-05; Транспорт: корп.1 - трол. № 5, 6, 7, 11, 14 (зуп. "Московська площа"); корп. 2- трол. № 2, 5, 6, 7, 11 (зуп. "Медінститут"); Час роботи: пн.-пт. 8:00-17:00

Державний архів Вінницької області

1786-1997 рр.
В архіві зберігаються документи місцевих органів влади та управління, підприємств, установ і організацій, що існували на території нинішньої Вінницької області з другої половини ХVІІІ ст:
 • архіви місцевих органів державного управління: волосних правлінь та управ, мирових посередників тощо.
 • документи повітових судів, з'їздів мирових суддів, Вінницького окружного суду.
 • фонди станового, земського і міського самоуправління
 • документи промислових та сільськогосподарських підприємств
 • документи фінансових і податкових установ та банків
 • документи фондів інспектора народних училищ, Вінницького учительського інституту та ін. училищ, гімназій, окружної психіатричної лікарні.
 • фонди духовних правлінь, єврейських молитовних товариств, костьолів, монастирів, церков, крім того, в цих фондах зберігаються метричні церковні книги.
 • відомості про кількість поміщицької, церковної та селянської землі, про селянські та громадські політичні рухи у дореформений та пореформений періоди. Є документи про селянського ватажка Устима Кармалюка, діяльність М.І. Пирогова як мирового посередника державної думи, М.М. Коцюбинського як гласного міської думи.

Фонди радянського періоду (основна частина):

 • документи виконкому Вінницької Ради робітничих і солдатських депутатів, революційних комітетів, виконкомів Рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів та Рад депутатів трудящих, комітетів незаможних селян, відділів Робітничо-селянської інспекції.
 • документи про проведення масової колективізації сільського господарства, ліквідації селян-власників.
 • питання стану і розвитку всіх галузей народного господарства області.
 • відомості про землекористування, проведення перепису населення, кампанії з ліквідації неписьменності, хід колективізації та її наслідки, стан народної освіти, охорони здоров'я.
 • документи з різноманітних економічних питаннь
 • документи профспілок.
 • документи про встановлення збитків та розслідування злочинів у період нацистської окупації, т. зв. фільтраційні справи громадян, вивезених до Німеччини, а також справи репресованих громадян.
 • документи колишнього партархіву.
 • документів особового походження: радянських діячів, партійних працівників, учасників війн, героїв праці, вчених, письменників, краєзнавців, інших діячів культури.
 • плани, звіти про науково-дослідну роботу, збірники наукових праць, монографії, автореферати дисертацій на здобуття вчених ступенів.
 • фонодокументи - спогади учасників війни, делегатів з'їздів партії, її членів, святкування знаменних дат.
 • Кінодокументи - фільми про видатних людей області, про проведення свята народного мистецтва, про Могилів-Подільський машзавод, Микулинецький заповідник та санаторій "Поділля" у м. Хмільник.
Адреса: 21050, м. Вiнниця, вул. Соборна, 17 (корп. 1); 21050, м. Вiнниця, вул. Пирогова, 12 (корп. 2); Тел.: (0432) 35-26-01, факс: 35-13-27; Транспорт: трол. № 5 (зуп. "Поштамт"); Час роботи: пн.-пт. 9:00-18:00

Державний архів Волинської області

1796-1992(?)
Фонди:
 • окремі документи ХVІ ст. - королівські дарчі грамоти і привілеї, церковні метричні і шлюбні книги та деякі документи з колекції, зібраної &quotВолинським товариством друзів наук&quot.
 • фонди періоду Російської імперії (1796-1919) - документи місцевих органів державного управління та міського і земського самоуправління.
 • документи Луцької чоловічої та жіночої гімназій, Луцької прогімназії.
 • Луцької уніатської генеральної духовної консисторії, Володимира-Волинського, Ковельського, Луцького духовних правлінь та деканатів;
 • Волинської команди державної поліції, Луцького окружного суду і прокуратури, в'язниць міст Ковеля і Луцька.
 • документи Волинського окружного земельного управління і повітових земельних управлінь, Дирекцією державних лісів у м. Луцьку.
 • документи (в т.ч. розсекречені) фондів Волинського товариства по поширенню театральної культури, "Просвіти", Волинського українського об'єднання, Української парламентарної репрезентації на Волині, Луцької управи прихильників православної віри ім. Петра Могили;
 • частково збережені документи міжвоєнного періоду: фонди повітових, волосних комісаріатів, військово-революційних комісарів, повітової міліції, фонд Тимчасового управління м. Луцька за 1939 р.
 • періоду нацистської окупації Волинської області (1941-1944), зокрема, розсекречений фонд Волинського проводу ОУН;
 • документи радянських установ, організацій, промислових підприємств, навчальних закладів, які відновили свою діяльність або були створені після окупації (1944-1993).
 • фонди особового походження;
 • фонди колишнього партархіву;
 • фільтраційні справи фондів управління Служби безпеки України по Волинській області на громадян, вивезених на примусові роботи у країни гітлерівської коаліції
E-mail: info[at]davo.voladm.gov.ua; Адреса: 43024, м. Луцьк, вул.Ветеранів, 21;

Тел./факс (03322) 5-75-33; 2 корпус - вул.Глушець, 37а; тел. (0332) 722-167;

Державний архів Дніпропетровської області

1722-1998 рр.

Царський період:

 • Значну частину фондів періоду кінця ХVІІІ - початку ХХ ст. складають документи органів державної влади і управління - канцелярії Катеринославського губернатора, Катеринославського губернського правління, волосних та сільських правлінь, Катеринославської міської думи та управи; органів юстиції - Катеринославського окружного суду, прокурора Катеринославського окружного суду; нотаріусів міст Катеринослава і Кривого Рогу; промислова галузь представлена фондами Управління Катеринославської залізниці, канцелярії Катеринославської районної заводської наради; Дніпровського заводу Південно-Російського металургійного товариства, Катеринославської суконної фабрики. Діяльність церковних установ документально відображена у фондах Катеринославської духовної консисторії, Катеринославського духовного правління, Катеринославського кафедрального Преображенського собору.

'Радянський період:

 • документи органів державної влади і управління, військово-адміністративних установ, губернського, окружного, повітових, військових комісаріатів, повітових військових нарад, органів юстиції, органів управління народним господарством, організацій сільського, лісного, водного господарства, навчальних закладів, науково-дослідних і проектних інститутів, культурно-просвітницьких організацій, органів охорони здоров'я та фізичної культури, відділів соціального забезпечення, партійних та комсомольських органів.
 • колекції документів про життя Дніпропетровщини (1923-1994); спогади жителів Дніпропетровської області про голодомор 1932-1933 рр. на Україні; документи про ветеранів війни 1941-1945 рр.; про висланих з Дніпропетровської області селян-власників та членів їх родин; спогади учасників війни в Афганістані (1979-1989) та ін.
 • документи учасників революційних подій на Катеринославщині 1905-1907 та 1917 рр.
E-mail: dado [at] adm.dp.ua; Адреса: Вул. К. Лiбкнехта, 89 (корп. 1), м. Днiпропетровськ, 49069; вул. Ленiнградська, 10 (корп. 2), м. Днiпропетровськ, 49069; Тел.: (056) 749-68-90, 749-60-46; Факс: (056) 749-60-46; Транспорт: корп. 1 - трам. № 4 (до кінцевої зуп.); корп. 2 - трам. № 1 (зуп. "Театр опери та балету"); Час роботи: пн.-пт. 8:00-17:00

Державний архів Донецької області

1781-1996 рр.

Фонди:

 • Слов'янського городничого, предводителя дворянства Слов'янського повіту, Слов'янського повітового землеміра, Благочинного 3-ї округи церков Бахмутського повіту та ін.(ХVІІІ ст.)
 • документи періоду Російської імперії - Бахмутського і Маріупольського повітів Катеринославської губернії, Слов'янського повіту Харківської губернії, Південно-східної частини Таганрозького (Міуського) округу Області Війська Донського.;
 • органів міського і земського самоврядування (національний склад і переміщення населення, стан міст, промисловості та сільського господарства, ремесел і торгівлі, будівництва і ремонту доріг, освіти і охорони здоров'я);
 • документи з описом побуту маріупольських греків (1866).;
 • документи акціонерних товариств, промислових підприємств, кам'яновугільних копалень і рудників тощо.;
 • документи про стан сільського господарства на початку ХХ ст.;
 • фонди повітових комісій з землеустрою (плани і карти генерального і спеціального межування земель періоду столипінської аграрної реформи);
 • ревізькі казки населення м. Маріуполя і населених пунктів Маріупольського повіту (1811-1858);
 • фондах навчальних закладів м. Юзівка (кін. ХІХ ст. - поч. ХХ ст.);

Фонд Благочинного 3-ї округи церков Бахмутського повіту (в т.ч. метричні книги громадян православного, римо-католицького та іудейського віросповідань.);

 • фонди періоду Української революції 1917-1920 рр.;
 • Документи процесу радянизації на території області;
 • документи періоду війни 1941-1945 рр.;
 • документи про націоналізацію підприємств, повоєнну відбудову промисловості, упровадження нової техніки і технології;
 • документи про утворення комун і сільськогосподарських артілей, колективізації, ліквідація селян-власників;
 • документи установ культури, народної освіти, науки, охорони здоров'я, фізичної культури і спорту;
 • фонди колишнього партархіву;
 • колекції документів і мікрофотокопій з історії Донецького краю.
 • плани й карти комісій із землеустрою, проекти розширення Маріупольського торгового порту, технічні описи шахт та рудників, паспорти промислових підприємств і станцій Донецької залізниці, документи щодо планування і забудови населених пунктів, технічні умови на продукцію, звіти про розробку наукових тем.
 • Кінодокументи про будівництво нових промислових, транспортних та інших об'єктів, діяльність промислових підприємств, розвиток сільського господарства області, народної освіти, науки, культури і спорту.
 • кіносюжети про життя і діяльність видатних громадян Донбасу.
 • фотодокументи дорадянського періоду - фотознімки міст Донеччини, промислових підприємств, портрети учасників Горлівського збройного повстання 1905 р.
 • фоно- та фотодокументів - записи виступів, бесід, інтерв'ю та фотографії громадських діячів краю, знаних людей країни, фонограми художніх і музичних творів.
E-mail: donarc[at]ukrpost.ua; Web: http://dn.archives.gov.ua; Адреса: просп. Лагутенка, 12, м. Донецьк, 83086; Тел.: (062) 305-22-97; Транспорт: трол. № 2 (зуп. "Центральний універмаг"), трам. № 1 (зуп. "Проспект Праці"); Час роботи: пн.-чт. 8:30-17:30, пт. 8:00-16:00

Державний архів Житомирської області

ХVІ ст. - 1995 р.
 • архіви місцевих органів державного управління та адміністративно-військових установ: Канцелярії Волинського губернатора, Волинського губернського правління, губернського в земських та міських справах присутствія, повітових по чиншових справах присутствій, мирових посередників, з'їздів мирових посередників, волосних управ, Волинського губернського розпорядчого комітету, Волинського приказу громадського піклування, Волинської губернської в справах про вибори до Державної думи комісії, Волинського губернського в справах про товариства та спілки присутствія, Волинського губернського рекрутського присутствія.
 • документи установ та організацій міського, станового та земського самоврядування;
 • документи установ суду, прокуратури та т.зв. "охранки";
 • документи установ державного майна, землеробства та землевпорядкування;
 • документи фінансово-податкових установ та банків;
 • документи установ освіти та навчальних закладів;
 • документи громадських установ та організацій;
 • фонди Волинської духовної консисторії, Луцько-Житомирської римсько-католицької духовної консисторії, Волинської єпархіальної училищної ради, церков, костьолів, монастирів, крім того, в них є метричні церковні книги;
 • фонди про стан сільського господарства, промисловості та торгівлі на Волині, рівень народної освіти та охорони здоров'я. В документах до 1917 р. є відомості про період Вітчизняної війни 1812 р.; про польські повстання 1830-1831, 1863-1864 рр., про учасників повстань Станіслава-Гавриїла Ворцеля, Сигізмунда Сєраковського, про видатного російського механіка та винахідника А.К. Нартова, драматурга М.Л. Кропивницького, вченого та винахідника К.Е. Ціолковського;
 • метричні записи про одруження французького письменника Оноре де Бальзака з Евеліною Ганською, про народження героя Паризької комуни Ярослава Домбровського, Лесі Українки, письменника та громадського діяча В.Г. Короленка;
 • власноручний лист генерал-фельдмаршала М.І. Кутузова, автографи А.П. Чехова, М.І. Пирогова, П.О. Зилова, колекцію документів про ініціатора революційного повстання на броненосці "Потьомкін" у 1905 р. Г. М. Вакуленчука;
 • фонди установ періоду влади Тимчасового уряду - Волинського губернського комісара, Житомирського міського виконавчого комітету ради об'єднаних громадських організацій, Волинського губернського комісара Тимчасового уряду, Волинського губернського земельного комітету, Волинської окружної комісії в справах про вибори до установчих зборів, Волинського губернського старости, Волинської губернської державної варти, Житомирської повітової тимчасової земельно-ліквідаційної комісії;
 • документи радянського періоду представлені фондами місцевих органів державної влади та державного управління;
 • фонди комісій та комітетів незаможних селян;
 • документи органів юстиції, суду та прокуратури, військових установ;
 • фонди установ планування, обліку та контролю;
 • фонди установ та підприємств промисловості та місцевого господарства;
 • фонди установ і підприємств сільського та лісового господарства;
 • фонди установ транспорту та зв'язку;
 • фонди установ заготівлі, постачання та торгівлі;
 • фонди установ фінансування та кредитування, фонди кооперативних організацій;
 • фонди органів народної освіти, культурно-освітніх установ та навчальні закладів;
 • документи установ охорони здоров'я, праці та соціального забезпечення;
 • документи професійних спілок та інших громадських організацій;

E-mail: arhiv_zt@ukrpost.ua; Адреса: вул. Охрiмова Гора, 2/20 (корп. 1), м. Житомир, 10014; вул. Замкова, 3 , м. Житомир, 10014 (корп. 2); Транспорт: трол. № 2 (зуп. "вул. Ольжича") Час роботи: пн.-пт. 9:00-18:00

Тел.: (80412) 42-48-00 Тел./Факс: (80412) 42-60-61

Державний архів Закарпатської області

1391-1998 рр.
Документи до 1946 р. зберігаються у м. Берегове.

Фонди архіву містять інформацію про перебування краю у складі інших держав. Перший оригінальний документ датовано ХІV ст. Є грамоти королів та князів, що відносяться до ХV-ХVІ ст.

 • фонди періоду угорського і австро-угорського панування містять матеріали наджупанів і піджупанів Ужанської, Бережської, Угочанської жуп, судів жупанського дворянського суду, латифундії графа Шенборна тощо. У фондах наджупанів і піджупанів сформувалися такі групи документів: королівські грамоти про права дворян, оригінали та копії протоколів засідань Національних зборів у м. Пожонь і трьох комітатів, тексти законів, затверджених цими зборами, рішення королівської курії в спірних справах, звіти про збір королівського податку і т.зв. "десятини", документи про повстання під керівництвом Імре Текелі (1678-1685), угода про перемир'я з австрійським урядом (1679). Значна кількість документів характеризує визвольну війну проти Габсбургів під керівництвом Ференца Ракоці ІІ (1703-1711) (лист представників Ужанської жупи про згоду приєднатися до повстання, повідомлення жупних депутатів, які вели переговори з Ф. Ракоці ІІ (1705), його відозва до населення Угорщини із закликом боротися проти Габсбургів (1706), укази, розпорядження і списки учасників повстання та ін.). Документи розповідають про розвиток ремесла і торгівлі, про організацію цехів (збереглися статути цехів). Є цінні документи про перші промислові підприємства на Закарпатті - чавунно-ливарний завод (1672), пивоварний завод (1728) (є рецепти виготовлення пива і відомості про продаж його на експорт).

Серед документів революції 1848-1849 рр. - рішення Національних зборів у м. Пешті про призначення Лайоша Кошута керівником угорського національно-визвольного руху (1848), матеріали про організацію національної армії в містах, про діяльність та заповіт Жигмонда Перені (1763-1849).

Документи з фонду "Урбаріальний суд" відображають процес проходження урбаріальної реформи під час правління Марії-Терезії (1740-1780) та ліквідації кріпосної залежності імператором Австрії Йосифом ІІ (1780-1790).

У фондах "Правління Мукачівської греко-католицької єпархії", "Мукачівський Чернечий монастир отців Василіан" є дані про монастирські володіння, декрети королів про дарування монастирю сіл, діяльність інших монастирів, будівництво і відкриття шкіл, призначення вчителів, розпорядження про обмеження вживання слов'янської мови в церковних школах і діловодстві єпархії, спроби замінити слов'янський алфавіт латинським; документи про візитації шкіл.

У цих же фондах зберігаються документи про діяльність "народних будителів" та видатних письменників ХІХ ст.: О. Духновича, М. Лучкая, І. Сільвая, А. Кралицького, В. Довговича, С. Павловича, О. Митрака, зокрема заповіт М. Лучкая від 11 серпня 1831 р., рукопис Іоанна Лешковича "Про русинів і слов'ян" (1841), чорнові записи до "Історії карпатських рутенів" М. Лучкая (1842), повідомлення О. Духновича про видання календаря російською мовою (1849), є листи Б. Дідицького зі Львова та І. Желяховського із Перемишля до А. Кралицького з проблем літератури (1860), листи Я. Головацького до А. Кралицького про видання книг (1865), лист А. Кралицького до І. Сільвая про перебування в селі Бобовище (1883), збережено дані про видатних діячів Росії і України - уродженців Закарпаття: Ю. Венеліна-Гуци, А. Дешка, І. Зейкана, є документи про диригента і організатора багатоголосого хору К. Матезонського і т.д.

У фонді "Музей імені Легоцького" зібрано фотографії краєвидів околиць та вулиць м. Мукачеве, окремих об'єктів Мукачівського замку, колекції фотографій дерев'яних церков Закарпаття.

У фонді "Головний староста міста Мукачеве" зберігається колекція Владислава Вари. У колекції 62 грамоти, що підтверджують різні привілеї жителів міста Мукачеве. Крім грамот, сюди входять документи судових справ, які велися у зв'язку з порушенням привілеїв, наданих місту, звіти головних старост міста, міських економів та збирачів податків.

Колекція "Архів кадастральних карт" містить дані про кількість землі в округах, містах, селах та їх розміщення на кадастральних картах, опис кордонів кадастральних округів, реєстри земельних ділянок жителів міст і сіл Закарпаття, книги запису повторних обмірів землі та ін.

Інтерес викликає і папір, на якому писані документи кінця ХVІІІ - першої половини ХІХ ст. На них можна побачити філігранні (водяні) знаки Мукачівської та Довжанської паперових фабрик, що є свідченням розвитку паперової мануфактури на Закарпатті. Цікаву сторінку з геральдики і сфрагістики розкривають відбитки печаток сіл і міст та зображення гербів аристократичних родин (Другетів, Баторі, Естергазі) на архівних документах, а також описання гербів комітетів та місцевостей, інтерес становлять печатки робітничих союзів і організацій тощо.

У фондах Земського уряду, рефератів землеробства, освіти, охорони здоров'я, публічних робіт, сільськогосподарських і шкільних інспекторатів, прокуратур, крайових судів за період перебування в складі Чехословаччини (1919-1938) висвітлюється суспільно-політичне, економічне і культурне життя на Закарпатті. Є документи про створення та діяльність партій, культурних товариств, спілок; зібрано статистику про землю, ліси, грунти та меліорацію земель. Є проекти, плани і кошториси на промислове будівництво електростанцій, мостів, доріг, шкіл, державних та культосвітніх установ, статистичні дані про школи, клуби, театри, організацію туризму, розвиток торгівлі.

У фондах періоду діяльності уряду Карпатської України (листопад 1930 - 15 березня 1939) збережено документи про перші кроки уряду в налагодженні роботи промисловості та комунікацій, документи про вибори до Сойму Карпатської України, відомості про попередження щодо підготовки замаху на президента А. Волошина та ін.

У фондах органів хортистського режиму (регентський комісаріат, жупні, окружні установи) в роки окупації краю (1939-1944) документи висвітлюють політику уряду на Закарпатті, політичні переслідування прогресивних діячів, вивезення населення на примусові роботи до Німеччини, партизанський рух та ін.

У фондах Народної Ради Закарпатської України (НРЗУ), уповноважених НРЗУ, окружних, міських та сільських Народних Комітетів збережено мандати і посвідчення делегатів 1-го з'їзду Народних Комітетів у м. Мукачеве (26.11.1944), декрети Народної Ради, відомості про службу закарпатців у Червоній та чехословацькій арміях і т.д.

Найзначніші за обсягом і важливі за змістом фонди радянських та партійних установ, організацій і підприємств за 1946-1985 рр.: фонди Закарпатського облвиконкому, його відділів, обкому КПУ, міськкомів та райкомів КПУ, міськвиконкомів, райвиконкомів, обласних творчих спілок, установ планування, статистики, професійних спілок, фінансових органів, промислових підприємств, установ сільського господарства, колгоспів і радгоспів, первинних партійних організацій, в яких зосереджено документи про розвиток промисловості, сільського господарства, освіти, культури, охорони здоров'я і т.д.

У фонді "Служба безпеки України по Закарпатській області" зберігаються кримінальні справи жертв політичних репресій в 1944-1960 рр. на Закарпатті, фільтраційні справи на військовослужбовців угорської армії, військовополонених та мирних жителів, відправлених у табори. Є відомості про долю людей, котрі в 1939-1943 рр. добровільно переходили радянський кордон і були за це засуджені, про повернення євреїв із депортації в 1945 р. тощо.

До початку ХVІІІ ст. значна кількість документів написана латинською мовою, але є серед них документи і німецькою та угорською мовами (в основному готичний шрифт). У 30-40-х роках ХІХ ст. і до початку ХХ ст. переважають документи угорською мовою, але є чимало документів русинською мовою. В 20-30-х роках ХХ ст. переважають документи чеською та словацькою мовами. Серед документів архіву зустрічаються документи грецькою, румунською мовами, а також мовою ідиш.

E-mail: arhiv@uzh.ukrtel.net; Адреса: вул. Минайська, 14-а, м. Ужгород, 88005 (корп. 1); пл. Героїв, 4-а, м. Берегово, Закарпатська обл., 90200 (корп 2); Тел.: (0312) 2-35-49, 2-06-10 (корп. 1); Факс: (0312) 2-35-49

Тел.: (03141) 2-32-10 (корп. 2) Транспорт: архів знаходиться біля залізничного вокзалу; Час роботи: пн.-пт. 8:00-17:00

[ред.] Джерела

Архіви в Україні

УКРАЇНСЬКИЙ ГЕНЕАЛОГІЧНИЙ ПОРТАЛ

Переднє слово · Міфологія · Термінологія родинних зв'язків · Початок пошуку · Дослідження дерев · Архіви · Архівний пошук · Іноземні архіви · Зразки документів ·

Знахідки · Поради · Пошук в Інтернеті · Українські імена та прізвища · Правопис прізвищ · Люди і місця · Забуті обличчяnew · Заключне слово ·

Персональні інструменти
захист приватності
Джерельна довідка за населеним пунктом