Родовід:Правила

З сайту Родовід

Revision as of 21:31, 21 вересня 2015 by Zorkiy Sokol (Обговорення | внесок)
(різн.) ←Старша редакція | Current revision (різн.) | Новіша редакція→ (різн.)
Перейти до: навігація, пошук

<Чинна редакція правил


[ред.] ПРАВИЛА ПОРТАЛУ РОДОВІД (Beta)

Правила вступають в дію 7 грудня 2012 року.

Увага! текст може містити неточності, які буде усунуто до 1 грудня.

[ред.] 1. Загальні положення

[ред.] 1.1. Визначення

 • адміністратор ресурсу - фізична особа, що забезпечує апаратно-програмне функціонування порталу Родовід.
 • генеалогічне дерево - сукупність записів про фізичних осіб та/або людей, що існували в минулому поєднаних між собою родинними зв'язками і представлене у вигляді блок-схеми.
 • користувач - фізична особа, що зареєструвалася на порталі Родовід;
 • модератори - зареєстровані користувачі, які мають право редагувати системні сторінки, сторінки користувачів, а також слідкують за дотриманням цих правил на умовах і спосіб визначені цими правилами;
 • розпорядники - особи, які забезпечують технологічно основу функціонування порталу.

[ред.] 1.2. Мета порталу Родовід

1.2.1. Родовід - міжнародний некомерційний публічний проект призначений для:

а) створення, збереження та будь-якої подальшої модифікації будь-якою фізичною особою власних генеалогічних дерев для особистих потреб,
б) створення, збереження та будь-якої подальшої модифікації фізичною особою дерев публічних осіб та історичних постатей на основі відкритих джерел і в обсязі, що виправдовує суспільний інтерес,
в) для пошуку родичів, у т.ч. з можливістю поєднання генеалогічних дерев,
г) для пропагування та популяризації генеалогії та інтересу до української та світової історії.

[ред.] 1.3. Родовід і приватність

1.3.1 Портал Родовід призначений для публічного створення і розміщення генеалогічних дерев із записами про живих і померлих фізичних осіб.
1.3.2 Розміщення користувачем інформації про інших живих фізичних осіб можливе за умови наявності згоди такої особи від такої особи, а у разі неможливості отримання такої згоди - в обсязі достатньому для можливої комунікації з такою особою,
1.3.3 Розміщення особливо чутливих даних про живу фізичну особу, як то стан здоров'я, місце проживання, партійна, расова, релігійна приналежність, номери і адреси засобів зв'язку можливе виключно за наявністю однозначної прямої згоди від такої особи,
1.3.4 Родовід, у зв'язку зі своєю програмною архітектурою в жодний спосіб не забезпечує і не може забезпечувати захист і обмеження доступу до інформації, у т.ч. персональних даних - вся інформація на ресурсі є публічною і доступною для необмеженого кола осіб. У випадку, якщо Родовід змінить архітектуру, про умови і порядок обмеження доступу буде повідомлено додатково через систему загального сповіщення.

[ред.] 1.4. Принципи діяльності

1.4.1 Володільцем бази даних Родоводу є сукупність всіх його користувачів.
1.4.2 Розпорядником бази даних родоводу є Адміністратор ресурсу

1.4.3 Родовід, а саме його розпорядники та адміністратори не здійснюють обробку та поширення персональних даних про осіб, що занесені на цей сервіс, у т.ч. в інтересах третіх осіб, за винятком таких випадків: а) побудова власного дерева чи дерева публічної особи чи історичної постаті,
б) виправлення граматичних та синтаксичних та фактичних помилок,
в) знищення інформації розміщеної з порушенням цих правил, у т.ч. за запитами осіб, чиї права було порушено,
г) виправлення помилок за запитом користувача.

1.4.4 Діяльність Родоводу базується на принципах:

 • публічності - вся діяльність учасників та доступна на сторінках порталу,
 • взаємоповаги та поваги до внеску кожного учасника - забороняється використання мови ненависті,
 • взаємодопомоги - користувачі мають право допомагати один одному в межах своєї компетентності,
 • поваги до генеалогічної науки - забороняється розміщення інформації, що відображає офіційно невизнані теорії та гіпотези та ін. інформацію без відповідного позначення,
 • поваги до авторських прав та приватності - забороняється розміщення інформації, яка порушує авторські права на зображення та тексти, а так само забороняється поширення персональних даних про осіб без їх дозволу, крім випадків передбачених цими правилами.

[ред.] 2. Права та обов'язки модераторів

2.1. Модератори здійснюють загальний нагляд за функціонуванням порталу та його наповненням.

[ред.] 2.2. Модератори мають право:

 • проводити моніторинг щодо виявлення записів, що не відповідають цим правилам,
 • створювати та наповнювати сторінки допомоги, місць, відомих постатей тощо,
 • редагувати та знищувати записи користувачів, якщо такі записи:
  • містять граматичні та синтаксичні помилки,
  • не відповідають вимогам щодо поля рід та місце,
  • записані іншою, відмінною від системної мовою,
  • містять фото-, відео-, текстові матеріали, що містять елементи еротики, порнографії, мову ненависті, заклики до повалення державного ладу,
  • містять інформацію розміщену у невідповідних полях,
  • містять надмірну інформацію про фізичну особу,
  • містять порушення авторського права та приватності,
  • містять спам,
 • редагувати сторінки та родинні зв'язки в деревах за запитом користувачів,
 • виносити попередження користувачам, що порушили ці правила, а у випадку злісної непокори - блокувати доступ та вилучати весь їх внесок,
 • здійснювати іншу діяльність направлену на забезпечення належного функціонування порталу та забезпечення прав користувачів.

[ред.] 2.3. Модератори зобов'язані:

 • у розумні строки розглядати і, за наявності законних підстав, вилучати записи та об'єкти, що порушують авторське право та право на приватність,
 • застосовувати санкції до злісних порушників цих правил,
 • сприяти користувачам у побудові дерев та інших довідково-інформаційних сторінок, виправляти помилки та надавати консультації щодо користування сайтом та побудовою дерев,
 • вилучати одиночні, порожні та інші записи, що засмічують систему, а також записи, що містять недостовірну інформацію.

[ред.] 3. Загальні права та обов'язки користувачів Родоводу

[ред.] 3.1 Права користувачів

3.1.1. Кожна особа, незалежно від віку, статі, кольору шкіри, громадянства та інших ознак має право зареєструватися і стати користувачем цього сайту за умови дотримання цих правил.

3.1.2. Користувачі вільні в своїх діях щодо створення своїх дерев та загальним наповненням сайту, за винятком обов'язків та обмежень, установлених цими правилами.

3.1.3. Кожен користувач має право створювати записи про себе, своїх родичів та предків, а так само вести дерева історичних постатей, за умови, якщо це не порушуватиме права на приватність таких осіб.

3.1.4. Користувачі мають право вільно комунікувати одне з одним та надавати та отримувати допомогу й консультації, у т.ч. від модераторів.

3.1.5. Особи, які розглядають можливість стати користувачем Родоводу мають право на анонімний доступ і тестування у пісочниці - Rodovid Engine, за умови невикористання пресональних даних реальних осіб.

[ред.] 3.2. Обов'язки користувачів

3.2.1. Користувачі мають неухильно дотримуватися вимог, встановлених цими правилами,

3.2.2. Користувачі мають неухильно дотримуватися вимог щодо дотримання авторського права та права на приватність.

3.2.3. Користувачі, на підставі вмотивованої вимоги повинні припиняти порушення прав третіх осіб, у т.ч. вилучати несанкціоновану інформацію або твори захищені авторським правом.

3.2.4. Користувачам заборонено використовувати мову ворожнечі, у т.ч. будь-яку дискримінацію за ознаками кольору шкіри, релігії тощо.

3.2.5. Користувачам забороняється створення системних імен користувачів, які імітують логіни адміністраторів. Таких користувачів буде негайно заблоковано.

[ред.] 4. Права третіх осіб

4.1. Кожна фізична особа має право вимагати усунення інформації про неї або про осіб, чиїм опікуном та піклувальником є ця особа.

4.2. Якщо суспільний інтерес превалює над приватним, Адміністрація може відмовити в задоволенні такого прохання й надати обґрунтування такої відмови.

4.3. Якщо особа виявить порушення її авторських прав, вона має право вимагати усунення такого порушення і, якщо це технічно можливо, ідентифікації особи, яка порушила ці права, або застосування санкцій проти неї.

4.4. Розгляд та задоволення претензій на твори, у т.ч. оцифровані, вік яких перевищує 75 років залишається на розсуд адміністраторів.

4.5. Рішення щодо блокування користувача, який грубо порушує правила наповнення Родоводу та/або розпалює ворожнечу, приймається не менш ніж трьома адміністраторами, або, якщо це неможливо, за спільним рішенням засновника та адміністратора.

4.6. Адміністрація може надати окремим користувачам статус помічника, для здійснення певних повноважень.

4.7. У випадку виникнення конфліктних ситуацій діють механізми вирішення таких ситуацій.

[ред.] 5. Правила ведення записів на порталі Родовід

[ред.] 5.1. Загальні положення

5.1.1. Одна й та сама фізична особа може мати лише один запис про неї у просторі імен Родоводу в усіх його мовних локалізаціях. Це правило не поширюється на переклад запису іншими мовами через відповідне меню.

[ред.] 5.2. Приватність і публічність

5.2.1. Користувачі мають отримати усний або письмовий дозвіл від членів свого дерева на оприлюднення інформації про них та на межі оприлюдненої інформації.

5.2.2. Не дозволяється оприлюднення персональних даних, обсяг яких не обумовлений згодою. Адміністратори мають право беззастережно видаляти інформацію, яка може класифікуватися як чутливі дані, або яка може завдати шкоди особі, відображеній у записі.

[ред.] 5.3. Суперечливі записи

5.3.1. Якщо особа не володіє достовірною інформацією про батьків особи, щодо якої створюється запис, така інформація має заноситися лише в нотатки, без приєднання батьків-"кандидатів" до дерева.

5.3.2. Хресні та прийомні батьки мають вказуватися виключно в нотатках, окрім випадку, коли для них буде розроблено спеціальні графи в картці особи.

5.3.3. Якщо один із батьків не був відомий і його місце зайняла інша особа (вітчим, мачуха та ін.), така особа може бути зазначеною як кровна з подачею відповідних нотаток.

5.3.4. Жодна особа не повинна мати більше одного батька й однієї матері. У випадку, якщо кількість кандидатів на батьківство є більшою за 2 особи, маєбути обрано найбільш вірогідного кандидата і зроблено спеціальну примітку в нотатках. Якщо користувач не має достатньо вагомих джерел, які би вказували на батьківство певної особи, приєднувати батьків до такої особи не рекомендується. В такому випадку потенційніх батьків зазначають у нотатках, у т.ч. з посиланням на записи про них.

5.3.5. Вікова різниця між батьками й дітьми не має бути меншою за 12 років і більшою за 67 років для жінок і 90 років для чоловіків. В окремих випадках вікові рамки можуть бути розширені, але такий запис може бути дозволений за наявності вагомих джерел.

5.3.6. Кожна особа повинна мати одних і тих самих батьків в усіх мовних локалізаціях.

5.3.7. Винятком із правил розділу 5.3. є міфологічні і вигадані особи, за умови якщо вони не пов'язані з реальними особами, і за наявності категоризації таких осіб (напр. [[Категорія:Міфологічні персони]] або [[Категорія:Грецька міфологія]])

[ред.] 5.4. Реклама та просування

5.4.1. Забороняється розміщення реклами та іншої комерційної інформації без дозволу Адміністрації Родоводу.

5.4.2. Користувачам не дозволяється розміщувати на сторінках Родоводу інформацію про будь-яку юридичну особу або формальну чи неформальну спільноту чи об'єднання, окрім як на сторінці користувача та місця роботи особи в її генеалогічному дереві.

5.4.3. Користувачам або іншим особам, пов'язаним або не пов'язаним із ними, забороняється без дозволу Адміністрації розміщувати на сторінках Родоводу будь-яку інформацію, спрямовану на просування незбалансованої, упередженої інформації, а також інформацію про релігійні, політичні вчення.

[ред.] 5.5. Поєднання генеалогічних дерев

5.5.1. Якщо виникає можливість поєднати два або більше дерева в одне, таке поєднання має відбуватися за наявності достовірних джерел (архівні документи, наукові статті тощо.) Такі джерела мають бути присутні в записах осіб, яких було поєднано між собою.

5.5.2. Якщо існує більш ніж одна теорія щодо можливостей приєднання різних дерев, адміністратор може самостійно обрати найбільш вірогідну модель приєднання, базуючись на якості й достовірності поданих або зовнішніх джерел. В інших випадках таке поєднання є вкрай небажаним - рекомендується описати можливі поєднання в нотатках із позначкою про наявність контраверсійних теорій.

[ред.] 5.6. Оригінальні дослідження

5.6.1. Оригінальні дослідження мають обов'язково містити посилання на джерела.

5.6.2. Факти та родинні зв'язки, що базуються на оригінальних дослідженнях, повинні мати посилання на достовірні джерела (архівні документи, наукові статті тощо). Розміщення оригінальних джерел без ґрунтовної доказової бази забороняється.

[ред.] 6. Правила заповнення генеалогічних карток

[ред.] 6.1. Поле "Рід"

6.1.1. Крос-локалізаційне правило поля Рід - написання цього поля базується на локальних особливостях кожної мови.

6.1.2. Поле Рід має завжди відповідати прізвищу від народження, окрім випадків, коли локальні правила чи традиції певного етносу дозволяють використання іншої системи.

6.1.3. Якщо користувач має сумніви щодо написання прізвища або його відмінювання, поле Рід заповнювати забороняється.

6.1.4. Правило для української локалізації: поле Рід є прізвищем особи від народження у називному відмінку множини. Винятком із цього правила є прізвища-омоніми, в т.ч. такі, що мають незалежне одне від одного походження. У випадку нестандартних ситуацій адміністратор може надати дозвіл на відхилення від цього правила зі встановленням примітки на сторінці опису роду.

6.2. Поле Місце

6.2.1. Поле Місцемає відповідати адміністративно-територіальному поділу на час події (СРСР, імперії тощо).

6.2.2. Місце має містити повне адміністративно-територіальне підпорядкування, починатися з найменшої територіальної одиниці й відділятися від кожного наступного утворення комою (детальніше див. Правила запису місця).

6.2.3. Якщо користувач не знає назви, точного адміністративного поділу або підпорядкування, місце має вказуватися виключно в нотатках.

6.2.4. Якщо існує більш ніж один варіант місця події, таке поле залишається порожнім, а варіанти описуються в нотатках події або загальних нотатках.

6.2.5. Назви навчальних закладів, установ, організацій, вулиць тощо мають зазначатися лише в нотатках події чи загальних нотатках.

6.3. Записи щодо людей, чиє народження або смерть відбулося понад 100 років тому, мають містити або точну дату, або певний часовий проміжок, коли така подія могла відбутися.

6.4. Записи, виконані виключно малим або ВЕЛИКИМ шрифтом, категорично заборонено. Всі простори імен є чутливими до регістру!

6.5. Сторінки місця, які містять лише лінк на Вікіпедію або інше джерело, не дозволяються. Сторінки простору імен Місце мають містити інформацію, корисну для пошукачів (інформація про поділ земель, наявність архівних фондів, релігійні установи, електронні джерела тощо).

[ред.] 6.6. Мовні локалізації

6.6.1 Якщо в системі відсутні потрібні мовні локалізації, користувач має право:

 • Перекласти системні файли, потрібні для заснування нової локалізації, та зголоситися стати її адміністратором, або
 • Завести записи рідною мовою з маркуванням кожного запису [[Категорія:(назва мови) локалізація]]

[ред.] 6.7. Еротичні фотографії

6.7.1. Еротичні та порнографічні зображення та фотографії заборонено.

6.7.2. Не дозволяється розміщувати фотографії або зображення дітей із оголеними геніталіями, за винятком випадків, коли такі фотографії зроблено 100 і більше років тому і якщо таке використання є виправданим у межах проекту.

[ред.] 6.8. Одиночні записи

6.8.1. Одиночні записи заборонено, крім випадків, якщо такі записи створено в межах проектів оцифрування книг пам'яті і якщо їх належним чином категоризовано.

[ред.] 7. Авторське право та "ліво"

7.1. Зображення та фотографії, які підпадають або можуть підпадати під захист майнового авторського права, дозволяються виключно на таких умовах:

7.1.1. Якщо така фотографія чи зображення зображує особу, щодо якої створено запис, і альтернативних зображень та фотографій такої особи не вдалося знайти;

7.1.2. Якщо автор такого зображення або фотографії дозволив його некомерційне або вільне використання, у т.ч. на сайті Родовід.

7.2. Якщо зображення або фотографія виглядає як робота, захищена авторським правом, але знайти її автора не вдалося, з моменту, коли автор зображення стає відомим, слід вжити заходів щодо легалізації використання такого зображення чи фотографії.

7.3. Адміністрація, у випадку виникнення сумнівів щодо легальності, має право запитати користувача щодо джерел і режиму фотографії або зображення.

7.4. У випадку, якщо використання зображення та світлини може зашкодити проекту, Адміністрація має право видалити їх без попередження.

7.5. Зображення та фотографії з вільним режимом поширення та модифікації (в т.ч. такі, що поширюються на підставі таких ліцензій, як Creative Commons) є бажаними та пріоритетними.

7.6. Якщо на Родоводі розміщено власну роботу, вважається, що її розміщено на підставі останньої ліцензії CC-BY Creative Commons License.


[ред.] 8. Набуття чинності й переклади

8.1. Ця редакція правил затверджена 25 січня 2012 року і набуває чинності з 1 лютого 2012 року.

8.2. Усі локалізації повинні містити правила, виконані англійською, українською або адекватним перекладом локальною мовою.

8.3. Локальні правила може бути додано у вигляді окремих положень, якщо того вимагає національна або мовна специфіка.

8.4. Якщо такі правила існують, інші локалізації мають містити їхній переклад або застереження про їхню наявність.

8.5. Засновники й адміністратори мають право змінити правила в будь-який час, якщо того вимагатиме українське законодавство.

[ред.] 9. Локальні правила

[ред.] English

[ред.] French

Французська локалізація містить окремі вимоги щодо заповнення поля місце щодо Франції, Бельгії й Тунісу (див. пп. 9.3.1-9.3.3).

[ред.] Russian

Вимоги щодо заповнення поля Рід і Місце в російській локалізації є аналогічними до українських, за винятком невідмінюваних прізвищ, у т.ч. українських прізвищ на -ко, -енко. Також у російській локалізації допускається використання імені по батькові в полі Ім'я.

[ред.] Nederlands

[ред.] Spanish

[ред.] Português

[ред.] Deutsch


[ред.] Див також

[ред.] Rodovid.RU

ru:Родовод:Правила

[ред.] Rodovid.FR

[ред.] Rodovid NL

Персональні інструменти
захист приватності