Український генеалогічний портал:Дослідження дерев

З сайту Родовід

Перейти до: навігація, пошук

Зміст

[ред.] Дослідження дерев

Звертаючись до архівів, ви маєте слідувати певній логіці дослідження.

Генеалоги вирізняють два основні види генеалогічних досліджень: горове (висхідне) і низове (низхідне).

Горове дослідження передбачає збір відомостей про предків тієї чи іншої людини. З цієї людини починають "підніматися по сходинкам" до більш віддалених колін.

Низове дослідження починається з найбільш віддаленого з відомих предків і поступово переходять до його нащадків. Такий спосіб дозволяє отримати загальну картину роду, оскільки відображає не тільки зв'язок "предок-нащадок", а й встановлює родинні відносини між теперішніми поколіннями роду (двоюрідні, троюрідні брати й сестри). Обидва типи досліджень можуть бути чоловічими і змішаними.

Якщо Ви будете звертатися до архівів, то Вам стане в нагоді обидва види.


Для горового дослідження Ви можете обрати декілька способів.


Чоловічий висхідний родовід Чоловіче висхідне дослідження простежує лінію роду батька. В кожному поколінні, по суті, буде знаходитися по одному предку даної особи. Такий спосіб є корисним, якщо ви хочете прослідкувати прізвище в тій чи іншій гілці.

Змішаний висхідний родовід Змішане висхідне дослідження вказує всіх предків і по чоловічій, і по жіночій лініях. Кількість предків в кожному поколінні подвоюється. Класичний спосіб дослідження. Ви подаєте запити по кожному коліну і отримуєте нові відомості.

Чоловічий низхідний родовід Чоловіче низхідне дослідження враховує всіх нащадків, народжених від чоловіків - представників роду. Нащадки, народжені жінками - представницями роду, належать до інших родів (родів їхніх чоловіків), а тому не вказуються.

Змішаний низхідний родовід Змішане низхідне дослідження стосується всіх нащадків даної особи. В такому дослідженні фігурує не одне прізвище і не один рід.

Крім того, доцільним є комбінування цих способів, скажімо методом ялинки - отримуючи нового предка Ви намагаєтеся одразу розкопати всіх його нащадків.


[ред.] Генеалогічне дерево

Генеалогічне дерево
Найбільш поширеним графічним представленням родоводу є дерево. Його малюють по-різному: як горове, коли нащадок знаходиться в корені дерева, а всі його предки утворюють крону, і як низове, коли предок знаходиться в корені, а в кроні знаходяться всі його нащадки. Більш поширеним все-таки є перший спосіб.

Приклад низового дерева -- перегляд з лівого боку до правого, а не згори до низу.

[ред.] Вертикальна таблиця

Вертикальна таблиця Аналізувати кількість та повноту поколінь зручно по родовідній таблиці, в якій кожне покоління розташоване на одній горизонталі або на одній вертикалі. Частіше за все такі таблиці є горовими.

[ред.] Кругові таблиці

Кругова таблиця В Великобританії та Франції раніше використовувались кругові таблиці. В центрі таблиці - людина, для якої складається родовід, в одній половині предки по батьківській лінії, в другій - по материнській. Такі таблиці можуть бути лише горовими.

Попри всю свою наочність, наведені способи дозволяють відобразити мінімум інформації про конкретну особу (найчастіше роки життя). Через цю ваду дослідники полюбляють інші способи представлення результатів, такі як запис інформації про кожного предка на картках або поколінні розписи.

[ред.] Картки

Як правило, на картках записують таку інформацію:

 • прізвище, ім'я, по батькові (для жінок - дівоче прізвище);
 • дата, місце народження (населений пункт, церковний приход);
 • дата, місце смерті, місце поховання;
 • прізвище, ім'я, по батькові батьків;
 • прізвище, ім'я, по батькові хресних батьків;
 • для народжених до 1917 - суспільний стан;
 • місце проживання;
 • віросповідання;
 • освіта;
 • робота, посади, звання;
 • військова служба - звання, нагороди, участь в боях;
 • прізвище, ім'я, по батькові дружини (чоловіка);
 • імена, дати народження дітей;
 • інша інформація.

Приклад картки, на сторінці також автоматично показується дерево на 2 покоління угору і 2 униз (за наявності).

[ред.] Поколінний розпис

Поколінний розпис

це переказ таблиці в текстовому вигляді, при якому кожна особа нумерується. Є дві можливі системи нумерації. Система Абовілля. При низхідному дослідженні найдальший предок з відомих отримує номер 1. Наступне покоління - його діти - отримують складений номер з двох цифр - номера батька та власного номера, тобто, 1.1 та 1.2. Діти людини, записаної під номером 1.2, будуть записані під номерами 1.2.1 та 1.2.2 відповідно... Можна застосувати цей же спосіб для нумерування від потомка до найдавнішого предка. Система Соса-Страдоніца. Чоловік в будь-якому поколінні має номер, що рівний подвоєному номеру дитини, а жінка - номер, рівний подвоєному номеру дитини плюс одиниця. Людина, для якої складається родовід, отримує номер 1. Її батько - 2, мати - 3. Батько батька - 4, мати батька - 5, батько матері - 6, мати матері - 7. Чоловіки завжди мають парний номер, жінки - непарний.

Приклад поколінного розпису -- Кожна людина має тризначний показник перед своїм ім'ям: 1 - порядковий номер у прямому наслідуванні, 2 - порядковий номер батька/матері, 3 - порядковий номер дружини/чоловіка.


[ред.] Автори

--Annettt 11:01, 21 вересня 2006 (EEST).

[ред.] Рушаймо далі?

Архіви

Персональні інструменти
захист приватності
Джерельна довідка за населеним пунктом