Сергей Александрович Лаппо-Данилевский нар. до 1855

З сайту Родовід

Запис:689370
Перейти до: навігація, пошук
Рід  Лаппо-Данилевские
Стать чоловік
Повне ім’я
від народження
Сергей Александрович Лаппо-Данилевский
Батьки

Александр Лаппо-Данилевский [Лаппо-Данилевские]

Події

до 1855 народження:

народження дитини: Сергей Сергеевич Лаппо-Данилевский [Лаппо-Данилевские]

15 січня 1863 народження дитини: Российская империя, Александр Сергеевич Лаппо-Данилевский [Лаппо-Данилевские] нар. 15 січня 1863 пом. 7 лютого 1919

Нотатки

Поблизу Гуляйполя у маєтку Удачне 27 січня 1863 року народився історик Олександр Сергійович Лаппо-Данилевський (1863—1919), який у 36 років став академіком. Автор праць з російської історії та допоміжних історичних дисциплін. Його батько дійсний статський радник Сергій Олександрович (чи не він заслав до Сибіру Агафію Чебанову?) служив таврійським віце-губернатором у 1873—1879 роках. Тож син його закінчував гімназію у Сімферополі. 1886 року він закінчив історико-філологічний факультет Петербурзького університету. З 1890 — приват-доцент цього університету, з 1891 — професор Петербурзького історико-філологічного інституту. 1918 року став професором Петербурзького університету. Науково-дослідну роботу почав у студентські роки, у 1887-му видав у Петербурзі книгу «Скіфські старожитності» (друге виданння, 1897 р.). Автор численних праць з історії Росії, джерелознавства, археографії, історіографії, дипломатики, сфрагістики тощо. Вивчав методологічні проблеми історії. Помер 7 лютого 1919 року.

Потім Гуляйполем володіли пани Лаппо-Данилевські. За матеріалами Дніпропетровського облархіву обласна газета «Зоря» у 1930-х роках повідала про випадок розправи у 1855 році поміщика Верхньодніпровського повіту Лаппо-Данилевського над його непокірливою кріпачкою Агафією Чебановою. Про це розповіли документи Катеринославського губернського правління.

Повністю вичерпавши арсенал виховних заходів впливу, Лаппо-Данилевський не домігся покірливості від Чебанової і звернувся до губернського правління з заявою такого змісту: «Чебанова предалась непокорности и развратной жизни; опасаясь, чтобы дурное поведение не имело влияния на прочих крестьян моих, я предположил сослать ее в Сибирь».

Такої заяви виявилося цілком достатньо, щоб влада поспішила видати необхідні документи для того, аби оформити заслання. Предводитель дворянства видає довідку: «Предполагаемая к высылке в Сибирь на поселение за безнравственность крестьянка девка Агафья Гаврилова дочь Чебанова действительно ему (Лаппо-Данилевському) принадлежит и записана за ним по последней ревизии в с. Гуляй-Поле».

Верхньодніпровський земський суд дає довідку, що «Чебанова под судом и следствием не состоит». Інспектор лікарської управи А. Арцимович свідчить: «Агафья Чебанова, 22 лет от роду, всем здорова — и в Сибирь следовать пешком может».

Написали «статейный список об арестантке Агафии Чебановой, следуемой в Тобольский Приказ о ссыльных» — і молоду дівчину етапом пішки женуть у далекий Сибір на довічне поселення. Зроблено це все без суду і слідства, як значиться в «статейном списке», — «по воле владельца».

«Доброчесність» Лаппо-Данилевського взяла верх, але вибити дух непокірливості пригноблених селян йому не вдалося, — писав автор замітки в «Зорі» Терентій Вікторовський. — Пролетарська революція змила всіх нащадків Лаппо-Данилевського і разом знищила коріння безправ’я й несправедлоивості».


Від дідів до онуків

Персональні інструменти
захист приватності
Іншими мовами