Місце:Росія

З сайту Родовід

Перейти до: навігація, пошук

Росія (Русь) - країна, господарство і історичний регіон у складі Сходу Заходу (Європи) і Середини Старого Материка (Євразії). В деяких контекстах може використовуватись також у смислах Країна Божа, Всесвіт Божий тощо.

[ред.] Замітка

Росія - багатозначне поняття, первісно синонім Русі як країни і господарства (держави), запозичений (старо)руськими книжниками з ромейської (еллінської, грецької, візантійської) мови. З плином часу, по мірі того, як від (Старо)-Руського господарства почали відходити ті чи інші області поняття Росія як і поняття Русь стало також використовуватись для позначення регіону (Росія як синонім Неосяжної Русі). Згодом - коли поняття Росія вже використовувалось як синонім історичного і етнокультурного регіону, що об'єднував землі кількох тогочасних господарств (в т.ч. Руського царства, України-Гетьманщини, Речі Посполитої (Литви і Польщі), а також Кримського, Волошського, Румунського, Молдовського, Угорського господарств та ін.) керівник Руського (Московського) царства з династії Романових, Петро I-й перейменував своє господарство (царство) з Руського на Російське (імперію) і став широко популяризувати нову назву в господарській документації, ототожнивши таким чином у свідомості жителів (підданих) свого господарства поняття Росія як регіон і і Росія як господарство з одного боку і закріпивши сприйняття Росії як синоніма Русі з іншого боку.

З військовим переворотом і розпадом Російського господарства (імперії) на початку 20 ст. і утворенням (відродженням) на його теренах, на основі тих чи інших губерній і історичних, етнокультурних регіонів у його складі нових народних господарств (України, Білорусі, Литви, Латвії, Естонії, Молдови, Фінляндії, Казахстану, Киргизії, Узбекистану та ін.) поняття Росія в радянській літературі, культурі і книжних мовах стало використовуватись перш за все для позначення Російського господарства в т.ч. як основної, господарствоутворюючої складової Країни Рад, Радянського союзного господарства, що об'єднало більшу частину народних (і соціалістичних) господарств, що виникли на уламках Російського господарства (імперії) у дорадянську епоху, хоча тривалий час у світі і мовах регіону, перш за все російській, основній господарській (державній) і книжній мові Радянського союзного господарства це поняття продовжувало використовуватись у значенні історичного регіону ("колишньої Росії"), а не лише нового, радянського народного і соціалістичного господарства. З того часу в мовах регіону і донині поняття Росія зазвичай використовується для позначення сучасного господарства, на противагу Русі як історичному регіону, що об'єднує також Україну, Білорусь та ін.

[ред.] Джерела

Персональні інструменти
захист приватності