Любов Миколаївна Устимович (Шульгина) нар. 1865 пом. 1945

З сайту Родовід

Запис:557029
Перейти до: навігація, пошук
Рід  Устимовичі
Стать жінка
Повне ім’я
від народження
Любов Миколаївна Устимович
Зміни прізвища Шульгина
Батьки

Микола Андріанович Устимович [Устимовичі] нар. 1832 пом. 1891

Єфросинія Іллівна Черкаська (Устимович) [Черкаські]

Вікі-сторінка wikipedia:uk:Устимович Любов

Події

1865 народження:

народження дитини: Надія Яківна Шульгина (Іщук) [Шульгини]

народження дитини: Микола Якович Шульгин [Шульгини]

шлюб: Яків Миколайович Шульгин [Шульгини] нар. 19 лютого 1851 пом. 14 лютого 1911

30 липня 1889 народження дитини: Софине, Хорольський повіт, Олександр Якович Шульгин [Шульгини] нар. 30 липня 1889 пом. 3 березня 1960

1894 народження дитини: Володимир Якович Шульгин [Шульгини] нар. 1894 пом. 29 січня 1918

1945 смерть:

Нотатки

Шульгина Любов, уроджена Устимович (1865 — 1945), гром. і культурна діячка, дружина Якова Ш., родом з Холмщини, походила з давнього козацько-старшинського роду, прямий нащадок гетьмана П. Полуботка (непрямий гетьмана Д. Апостола). Закінчила Вищі Жіночі Курси, іст.філол. фак. у Києві та Москві; учителювала на Полтавщині, була активна в Київ. Громаді. 1914 співорганізатор клубу «Родина» у Києві, що опікувався пораненими укр. вояками, згодом «Общества», яке допомагало звільненню військовополонених галичан.

Коли б у каталозі було зазначено, що сорочка гетьмана Павла Полуботка належала родині Шульгиних чи Устимовичів – все було б логічно. Нагадаю, що з 1893 по 1899 рік контролером Єлисаветградського відділення Державного банку Росії працював відомий історик-українофіл Яків Миколайович Шульгин (1851-1911) - батько Олександра (першого міністра іноземних справ УНР) та Володимира (героя Крут, який народився в Єлисаветграді) Шульгиних. Їхня мати – Любов Миколаївна Шульгина (уроджена Устимович) (1865-1945) походила з давнього козацько-старшинського роду. Вона, відзначають дослідники, є прямим нащадком гетьмана Павла Полуботка і непрямим гетьмана Данила Апостола. Любов Устимович закінчила Вищі Жіночі Курси, учителювала на Полтавщині, брала участь у діяльності Київської Громади. Про неї казали, що вона «жила Україною і для України»; мала великий вплив чоловіка (хоча була молодшою від нього на 14 років!). Не випадково, Яків Шульгин мав такі псевдоніми – „Л.Ч.” і „Любчин чоловік”. Улюбленій дружині він присвятив одну з своїх кращих історичних праць „Павло Полуботок, полковник Чернігівський” (1890). От у кого в Єлисаветграді могла зберігатися безцінна реліквія – сорочка гетьмана Полуботка! Припускаю, що покидаючи Єлисаветград, Шульгини з якихось причин не стали забирати її до Києва й віддали на зберігання своїм добрим знайомим Дроботковським.

Він справді успадкував українство від своїх батьків: історика Якова Шульгина, висланого на 4 роки до Красноярська за участь в українському русі, і Любові Шульгиної з роду Устимовичів.

Мати була для свого сина і першою вчителькою, і це дало йому змогу поступити одразу до 3-го класу І Київської гімназії. Там в Олександра уперше публічно виявилася вихована батьками прихильність до українства: юний Шульгин звернувся до директора з проханням запровадити в гімназії вивчення української мови, як він висловився, «мови тієї країни, в якій ми народилися і живемо».


Від дідів до онуків

Діди
Лев Григорьевич Милорадович
народження: 25 жовтня 1808, Чернигов, Черниговская губерния, Российская империя
помешкання: близ. 1852, Полтава, Полтавская губерния в составе Малороссийского генерал-губернаторства, Российская империя, Гражданский чин: действительный статский советник. Должность: попечитель Полтавской гимназии. Владеет имением в с. Николаевка Городнянского уезда Черниговской губернии.
шлюб: Єлизавета Іванівна Скоропадська (Милорадович) , Полтава, Полтавская губерния в составе Малороссийского генерал-губернаторства, Российская империя
смерть: 8 лютого 1879, Полтава, Полтавская губерния, Российская империя, Погребён в Полтавском Крестовоздвиженском монастыре.
Александр Григорьевич Милорадович
народження: 27 серпня 1793, Чернигов, Черниговское наместничество, Российская империя, Первые годы детства провёл в родительском доме.
освіта: 1803, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургская губерния, Российская империя, Вместе с отцом отправился в Санкт-Петербург и получив в немецкой Петропавловской воспитательной школе элементарное воспитание, перешёл в Санкт-Петербургский педагогический институт, где жил у профессора Кукольника, бывшего потом директором Нежинского лицея князя Безбородько.
освіта: 1805, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургская губерния, Российская империя, Зачислен на обучение в Государственную коллегию актуариусом, курс наук которой окончил с отличием.
заняття: 1809, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургская губерния, Российская империя, Гражданский чин: коллежский секретарь.
заняття: 1813, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургская губерния, Российская империя, Место работы: Коллегия иностранных дел, должность: переводчик. Началась действительная гражданская служба.
заняття: 1814, Париж, Франция, Место работы: Коллегия иностранных дел, должность: переводчик. Командирован в Париж к генералу-фельдмаршалу князю Барклаю-де-Толли, и вслед за этим произведён в титулярные советники.
заняття: 1815, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургская губерния, Российская империя, Место работы: Правительствующий Сенат. Произведён в коллежские асессоры и переведён вследствие прошения в департамент министерства юстиции.
заняття: 1818, Чернигов, Черниговская губерния, Российская империя, Перешёл на службу к тогдашнему Малороссийскому генерал-губернатору князю Репнину.
заняття: 1820, Чернигов, Черниговская губерния, Российская империя, Произведён в надворные советники.
заняття: 1823, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургская губерния, Российская империя, За примерную службу награждён орденом Святого Владимира 4 степени. Произведён в коллежские советники и определён в Правительствующий Сенат в 1-е отделение 5-го департамента за обер-прокурорский стол. В это время Милорадович, служа в Петербурге жил в доме графини А. И. Безбородько, вдовы действительного статского советника Ильи Андреевича, и бывал очень много в свете, где был всеми любим.
заняття: 1824, Дрезден, Германия, Второй раз ездил за границу, когда отвозил своего родного брата Иллариона Григорьевича в Дрезден.
заняття: 25 грудня 1825, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургская губерния, Российская империя, Место работы: Правительствующий Сенат. Должность: обер-прокурор 5-го департамента. Произведён в статские советники.
заняття: 1826, Оренбург, Оренбургская губерния, Российская империя, По Высочайшему повелению командирован членом комиссию для открытия тайной торговли золотом.
заняття: 1827, Оренбург, Оренбургская губерния, Российская империя, За успешное расследование дела о тайной торговле золотом Всемилостивейше награждён орденом Святой Анны 2 степени, получил Высочайшее благоволение.
заняття: 1829, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургская губерния, Российская империя, Место работы: Правительствующий Сенат. Должность: обер-прокурор 1-го департамента.
заняття: 1830, Чернигов, Черниговская губерния, Российская империя, В Санкт-Петербурге произведён в действительные статские советники и уволен по прошению от службы, после чего вернулся на родину. Был избран дворянством Черниговской губернии на должность генерального судьи, а затем председателем гражданской палаты. В этой должности утверждён Высочайшим указом Правительствующему Сенату 5-го июня 1831 года. Состоя в должности генерального судьи Милорадович неоднократно исправлял должность председателя уголовной палаты, а также несколько раз должность Черниговского гражданского губернатора.
заняття: 1833, Чернигов, Черниговская губерния, Российская империя, По выбору дворянства Высочайше утверждён почётным попечителем Черниговской губернской гимназии.
шлюб: София Григорьевна Туманская (Милорадович) , Чернигов, Черниговская губерния, Российская империя, Первые годы после женитьбы на своей дальней родственнице проживал в имении жены Вознесенском в Глуховском уезде, а также частенько жил у своей тёщи генеральши Туманской в селе Ивановка Хорольского уезда Полтавской губернии.
заняття: 1836, Чернигов, Черниговская губерния, Российская империя, Вновь утверждён попечителем на следующее трёхлетие и Всемилостивейше награждён орденом Святой Анны 2 степени украшенный Императорской короной. Родной брат Алексей Григорьевич много раздавал бедным денег и часто занимал, вследствие чего после своей смерти он оставил долг в размере 15.000 рублей. Александр Григорьевич не имел в это время денег, но старался чтобы память о брате была чиста, поэтому он занял 15.000 рублей которые в 1838 году возросли до 40.000 рублей и уплатил весь долг брата.
заняття: березня 1838, Чернигов, Черниговская губерния, Российская империя, Высочайше утверждён членом Черниговского тюремного комитета, в этом звании он состоял около тридцати лет.
помешкання: жовтня 1838, Чернигов, Черниговская губерния, Российская империя, После смерти матери в наследство получил её имение в Черниговской губернии Городницкого уезда с тысячью душ крепостных крестьян и домом в Чернигове. Получив такое имение, Александр Григорьевич всю свою деятельность направил на усовершенствование своего хозяйства и в скором времени сделал значительные улучшения, а именно устроены были винокурня и сахарный полунаровый завод, улучшены и увеличены порода и число скота, устроены отдельные хутора, всё это было сделано без малейшего отягощения крестьян. Крестьяне при жизни оказывали ему любовь и по смерти его изъявили искреннее сожаление об утрате их бывшего помещика, доброго для них и во время крепостного права.
заняття: 1839, Чернигов, Черниговская губерния, Российская империя, По выбору дворянства Высочайше утверждён почётным попечителем черниговской губернской гимназии на третье трёхлетие. Ему Всемилостивейше пожалован орден Святого Владимира 3-й степени. В должности попечителя Черниговской губернской гимназии оставался до 1842 года.
помешкання: 1846, В третий раз ездил за границу, где пробыл около двух лет.
помешкання: листопада 1847, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургская губерния, Российская империя, Поселился в Петербурге для воспитания своих детей, и до 1862 года зимой постоянно жил в Петербурге, а летом и осенью в своих имениях, которые постепенно увеличивались поступавшими в его владение имениями умерших его трёх бездетных братьев.
помешкання: 1862, Чернигов, Черниговская губерния, Российская империя, Большую часть жизни проводил в пределах Черниговской губернии.
помешкання: жовтня 1864, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургская губерния, Российская империя, После четвёртой поездки за границу стал терять зрение, врачи связали ослабление зрения с возрастом. Зимой 1864—1865 годов лечился в Петербурге и совершенно здоровый возвратился в Чернигов.
смерть: 21 лютого 1868, Чернигов, Черниговская губерния, Российская империя, 25 февраля тело Александра Григорьевича было перенесено в Черниговский Троицко-Ильинский монастырь, а 27 февраля предано земле в склепе под собором церкви Троицкого монастыря. Похоронен он был возле могил отца и матери.
Алексей Григорьевич Милорадович
народження: 9 жовтня 1794, Чернигов, Черниговское наместничество, Российская империя
освіта: 1803, Санкт-Петербург, Российская империя, Вместе с братьями Александром и Илларионом зачислен в Главное немецкое училище Св. Петра «Petershule».
освіта: 1810, Санкт-Петербург, Российская империя, Поступил в Пажеский корпус, где проучился до 1812 года.
військове звання: 27 серпня 1812, Санкт-Петербург, Российская империя, С согласия родителей записался в действующую армию. На другой день после Бородинской битвы, произведён в прапорщики Апшеронского мушкетёрского пехотного полка, шефом которого был его дядя Михаил Андреевич. По приезде в армию назначен ординарцем к знаменитому шефу и участвовал с ним во всех делах.
військове звання: 22 жовтня 1812, Прапорщик Апшеронского мушкетёрского пехотного полка. Получил огненное крещение в бою под Вязьмой, награждён орденом Святого Владимира 4 степени с бантом.
військове звання: 8 травня 1813, Прапорщик Апшеронского мушкетёрского пехотного полка. За бой под Бауценом награждён прусским орденом Pour le Mérite. За достопамятные дни отступления (9, 10 и 11 мая) награждён золотой шашкой с надписью за храбрость.
військове звання: 30 серпня 1813, Прапорщик Апшеронского мушкетёрского пехотного полка. За сражение под Кульмом в Богемии (ныне Чехия) Милорадович получил прусский орден Железного Креста.
військове звання: 21 вересня 1813, За военные заслуги переведён поручиком в любимый Государем Лейб-гвардейский Семёновский полк.
військове звання: 19 жовтня 1813, Поручик Лейб-гвардии Семёновского полка. Участвовал в «битве народов» под Лейпцигом (Саксония, Германия), за что был награждён орденом Святого Станислава 2 степени. Затем участвовал в деле под Парижем. Из Парижа он проследовал с полком в Нормандию, и из Шербура на корабле русской эскадры вернулся в Кронштадт.
військове звання: 1814, Санкт-Петербург, Российская империя, Поручик Лейб-гвардии Семёновского полка. Кавалер ордена св. Анны ІІ-й ст. с бриллиантами.
військове звання: 1815, Санкт-Петербург, Российская империя, Поручик Лейб-гвардии Семёновского полка. Увлёкся религиозно-мистическим направлением, господствовавшим в то время, перестал посещать светское общество, где встречал всегда самый радушный приём. Стал одним из членов секты хлыстов, главным проповедником которого была Екатерина Татаринова. Посвятив себя добрым делам, Милорадович раздавал бедным многое из незначительного содержания, которое давал ему отец.
військове звання: 7 січня 1820, Санкт-Петербург, Российская империя, Вышел в отставку поручиком, потому что здоровье не позволяло продолжать военную службу. Вскоре в чине титулярного советника назначен чиновником особых поручении при тогдашнем генерал-губернаторе графе Михаиле Андреевиче.
помешкання: 1824, Санкт-Петербург, Российская империя, Здоровье ухудшилось, после нескольких простуд заболел грудной болезнью, перешедшую в чахотку.
заповіт: 15 червня 1825, Санкт-Петербург, Российская империя, За 12 дней до смерти написал духовное завещание.
смерть: 27 червня 1825, Санкт-Петербург, Российская империя, Умер от чахотки. Похоронен на Волковом кладбище. После своей смерти он оставил долг в размере 15.000 рублей. Его родной брат Александр Григорьевич, не имея в это время денег, старался, чтобы память о брате была чиста, поэтому он ещё при жизни своих родителей занял 15.000 рублей которые в 1838 году возросли до 40.000 рублей и уплатил весь долг.
Илларион Григорьевич Милорадович
народження: 18 жовтня 1795, Чернигов, Черниговское наместничество, Российская империя
освіта: з 1803 до 1810, Санкт-Петербург, Российская империя, Учился в Главном немецком училище Св. Петра Петришуле «Petershule».
заняття: після 1811, Санкт-Петербург, Российская империя, Чиновник, коллежский асессор в отставке. Отличался болезненностью.
смерть: 9 травня 1864, Пирна, Саксония, Германия, Умер после 40-летней тяжкой болезни, погребён на лютеранском кладбище в г. Пирна.
Дмитрий Григорьевич Милорадович
народження: 8 лютого 1799, Чернигов, Черниговский уезд, Малороссийская губерния, Российская империя
освіта: 1807, Санкт-Петербург, Российская империя, Зачислен в Пажеский Е.И.В. Корпус.
військове звання: 1815, Санкт-Петербург, Российская империя, После окончания пажеского корпуса выпущен подпоручиком в гвардию, был адъютантом при генерал-фельдмаршале князе Остен-Сакене.
військове звання: 1831, Санкт-Петербург, Российская империя, Вышел в отставку в звании гвардии полковник.
шлюб: София Николаевна Манвелова (Милорадович) , Чернигов, Черниговская губерния, Российская империя
смерть: 22 червня 1844, Пирна, Саксония, Германия
Михаил Григорьевич Милорадович
народження: 5 липня 1800, Чернигов, Черниговский уезд, Малороссийская губерния, Российская империя
військове звання: близ. 1818, Вступил в действительную службу в Императорской армии.
військове звання: 1839, Любеч, Городницкий уезд, Черниговская губерния, Российская империя, Вышел в отставку в звании штабс-ротмистр.
шлюб: Александра Петровна Коренева (Милорадович , Свентицкая) , Любеч, Городницкий уезд, Черниговская губерния, Российская империя
смерть: 6 листопада 1850, Любеч, Городницкий уезд, Черниговская губерния, Российская империя, Погребён рядом с дочерью возле Покровской церкви.
Сергей Григорьевич Милорадович
народження: 30 червня 1805, Чернигов, Черниговская губерния, Российская империя
військове звання: 1823, Вступил в службу в Императорской армии.
військове звання: близ. 1848, Зеньков, Зеньковский уезд, Полтавская губерния в составе Малороссийского генерал-губернаторства, Российская империя, Вышел в отставку, майор.
заняття: близ. 1849, Зеньков, Зеньковский уезд, Полтавская губерния в составе Малороссийского генерал-губернаторства, Российская империя, Уездный предводитель дворянства.
смерть: 20 серпня 1855, Зеньков, Зеньковский уезд, Полтавская губерния в составе Малороссийского генерал-губернаторства, Российская империя
поховано: 23 серпня 1855, Полтава, Полтавская губерния в составе Малороссийского генерал-губернаторства, Российская империя, Погребён в Полтавском Крестовоздвиженском монастыре.
Ольга Григорьевна Милорадович
народження: 1792, Чернигов, Черниговское наместничество, Российская империя
Ольга Григорьевна Милорадович
народження: 1792, Чернигов, Черниговское наместничество, Российская империя
София Григорьевна Милорадович
народження: 12 червня 1788, Полтава, Полтавский уезд, Черниговское наместничество, Российская империя
шлюб: Александр Степанович Милорадович , Полтава, Полтавский уезд, Полтавская губерния в составе Малороссийского генерал-губернаторства, Российская империя
смерть: 22 вересня 1824, Полтава, Полтавский уезд, Полтавская губерния в составе Малороссийского генерал-губернаторства, Российская империя, Погребена в Полтавском Крестовоздвиженском монастыре.
Варвара Григорьевна Милорадович (Скаржинская)
народження: 4 жовтня 1797, Чернигов, Черниговский уезд, Малороссийская губерния, Российская империя
шлюб: Виктор Петрович Скаржинский , Санкт-Петербург, Российская империя
смерть: 1852, Санкт-Петербург, Российская империя
Елизавета Григорьевна Милорадович (Мосолова)
народження: 1803, Симферополь, Таврическая губерния, Российская империя
шлюб: Марк Афанасьевич Мосолов
смерть: 1884, Полтава, Полтавская губерния, Российская империя, Погребена в селе Милорадове Полтавского уезда Полтавской губернии.
Платон Григорьевич Милорадович
народження: близ. 1789, Чернигов, Черниговское наместничество, Российская империя
Надія Григорівна Милорадович
народження: 1802, Чернигов, Черниговский уезд, Малороссийская губерния, Российская империя, (укр. Надія Григорівна)
шлюб: Андріан Прокопович Устимович (Сахно-Устимович)
смерть: 1875
Діди
Батьки
Батьки
 
== 3 ==
Яків Миколайович Шульгин
народження: 19 лютого 1851, Київ, Російська імперія
шлюб: Любов Миколаївна Устимович (Шульгина)
смерть: 14 лютого 1911
== 3 ==
Діти
Олександр Якович Шульгин
народження: 30 липня 1889, Софине, Хорольський повіт
шлюб: Лідія Василівна Тяпу-Тяпу-Табунець-Жбан-Жлоба-Бублик-Погорільська Бублик-Погорільська
смерть: 3 березня 1960, Париж, Франція
поховано: 4 березня 1960, Марсель, Франція
Володимир Якович Шульгин
народження: 1894
смерть: 29 січня 1918
Діти
Онуки
Марія Іщук (Варварів)
народження: 26 серпня 1924, с. Сушно, Галичина
національність: українка
шлюб: Володимир Варварів (Варвара)
смерть: 30 березня 2017, США
Онуки

Персональні інструменти
захист приватності
Джерельна довідка за населеним пунктом
Іншими мовами